DS Smith's sustainability principles and approach to corporate responsibility

Ilgtspējīgums

Uzņēmums DS Smith ir apņēmies veikt uzņēmējdarbību atbildīgi un ar ilgtermiņa perspektīvu, kas apliecina mūsu pieeju korporatīvajam atbildīgumam.

Korporatīvais atbildīgums

Mūsu pieeja attiecas uz:

  • veselību un drošību
  • apkārtējo vidi
  • mūsu darbiniekiem
  • mūsu sabiedrību.

Uzņēmums DS Smith veic regulārus pārskatus par jautājumiem, kas attiecas uz korporatīvo atbildīgumu, un tie ir daļa no mūsu parastās darba prakses. Šis process nodrošina, ka mums ir efektīvas uzņēmuma politikas un sistēmas reputācijas apdraudējuma risku pārvaldīšanai.

Atbildība par ilgtspējību

Mūsu uzņēmējdarbības modelis pamatojas uz ilgtspējīgumu - nodrošinot pašus mūsdienīgākos, klientiem piemērotākos iepakojumus, kas ir pilnībā pārstrādājami. Piemēram, mūsu produkti no plastmasas, tādi kā "maiss kastē" iepakojums, sniedz nozīmīgas priekšrocības salīdzinājumā ar alternatīviem materiāliem arī vides saglabāšanas ziņā.

 Corrugated Cardboard as sustainable packaging solution