Oglekļa emisijas samazināšana

Mēs gadu no gada samazinām mūsu oglekļa pēdas nospiedumu.

Oglekļa emisijas samazināšana joprojām ir svarīga mūsu stratēģijas un biznesa prakses sastāvdaļa.

TAGAD... 

LĪDZ 2030. GADAM MĒS SAMAZINĀSIM CO2 EMISIJAS PAR 46%, SALĪDZINĀJUMĀ AR BĀZES LĪMENI 2015. GADĀ

Kā?

  • Uzstādot LED apgaismojumus dažādās darbības vietās jau ļauj ietaupīt 6 201 tonnas oglekļa gadā
  • Paredzams, ka jaunā Kemsley Paper Mill koģenerācijas stacija palīdzēs samazināt oglekļa daudzumu par 36 000 tonnām gadā

TURPMĀK...

LĪDZ 2030. GADAM MĒS SAMAZINĀSIM CO2 EMISIJAS PAR 46% ATTIECĪBĀ PRET RAŽOŠANU

Kā?

  • Integrējot ISO 50001 standarta prasības ikdienas darbībā ražotnes līmenī, lai veicinātu uzvedības un organizatoriskās izmaiņas un atbilstību
  • Analizējot datus, lai izprastu veiktspēju un dalītos labākajā praksē dažādās darbības vietās
  • Nodrošinot nepārtrauktu energoefektivitātes uzlabošanu visās mūsu darbības vietās
  • Enerģijas avotu maiņa, piemēram, atkritumu enerģija, saules baterijas

KĀ MĒS ĪSTENOJAM SAVU MĒRĶI

UZMANĪBAS CENTRĀ ILGTSPĒJĪBA

Mēs varam izgatavot, izmantot, savākt un otrreizēji pārstrādāt kartona iepakojumu 14 dienu laikā. Mēs izmantojam drosmīgas inovācijas, lai risinātu dažas no pasaules sarežģītākajām ilgtspējības problēmām.

PAREIZU STRATĒĢIJU IZSTRĀDE

Mūsu eksperti cieši sadarbojas ar klientiem, lai izprastu viņu vajadzības. Kopā mēs atrodam veidus, kā palīdzēt izmantot šodienas iespējas efektīvi piegādāt produktus.

Izpētiet citus mūsu mērķus

Mūsu ilgtspējības stratēģija

Labāks dizains ceļā uz aprites ekonomiku
Cilvēkiem nepieciešamie resursi pārejas uz aprites ekonomiku vadīšanai
Atkritumu apjoma un piesārņojuma samazināšana
Dabas resursu aizsardzība