Cilvēkiem nepieciešamie resursi pārejas uz aprites ekonomiku vadīšanai

Mēs esam izveidojuši aprites ekonomikas stundu plānus vietējām skolām

 

Mēs vēlamies pāriet uz aprites ekonomiku, iesaistot un izglītojot cilvēkus, mūsu nozari un nākamo paaudzi.

TAGAD... 

LĪDZ 2025. GADAM 100% MŪSU DARBINIEKU PIEDALĪSIES APRITES EKONOMIKĀ

Kā?

  • Mēs apmācīsim visus 700 mūsu dizainerus izmantot aprites dizaina principus
  • Balstoties uz mūsu sadarbību ar Ellen MacArthur Foundation, mēs ieviesīsim labākās prakses aprites ekonomikas apmācības programmas

TURPMĀK...

LĪDZ 2030. GADAM 5 MILJONI CILVĒKU PIEDALĪSIES APRITES EKONOMIKĀ UN VIŅU DZĪVESVEIDS ATBILDĪS APRITES PRINCIPIEM

Kā?

  • Izmantojot mūsu partnerību ar Ellen MacArthur fondu
  • Kopienas programmas
  • Skolas stundu plānu un informatīvo programmu vadīšana gan klātienē, gan izmantojot digitālās platformas

GADĪJUMA IZPĒTE

ILGTSPĒJAS APGUVE JAUNĀ, IEDVESMOJOŠĀ KLASĒ

 

Sadarbībā ar Ellen MacArthur  Foundation, mēs atbalstām pamatskolu Budapeštas nomalē, Ungārijā, kas apkalpo nepietiekami priviliģētas kopienas. Skolai ir “ekoskolas” statuss un dažas mācību aktivitātes notiek ārā, koncentrējoties uz ilgtspējības projektiem, tostarp atkritumu vākšanu un koku stādīšanu. DS Smith labdarības fonds piešķīra 20 000 mārciņu jaunas klases telpas celtniecībai, nodrošinot stimulējošu vidi un veicinot aprites ekonomikas apguvi. Nākamajām paaudzēm būs viegli uzturēt jauno klases telpu un tā kalpos kā iedvesmojoša un motivējoša telpa, kur bērni vēlēsies pavadīt laiku un mācīties.

KĀ MĒS ĪSTENOJAM SAVU MĒRĶI

UZMANĪBAS CENTRĀ ILGTSPĒJĪBA

Mēs varam izgatavot, izmantot, savākt un otrreizēji pārstrādāt kartona iepakojumu 14 dienu laikā. Mēs izmantojam drosmīgas inovācijas, lai risinātu dažas no pasaules sarežģītākajām ilgtspējības problēmām.

PAREIZU STRATĒĢIJU IZSTRĀDE

Mūsu eksperti cieši sadarbojas ar klientiem, lai izprastu viņu vajadzības. Kopā mēs atrodam veidus, kā palīdzēt izmantot šodienas iespējas efektīvi piegādāt produktus.

Izpētiet citus mūsu mērķus

Mūsu ilgtspējības stratēģija

Labāks dizains ceļā uz aprites ekonomiku
Oglekļa emisijas samazināšana
Atkritumu apjoma un piesārņojuma samazināšana
Dabas resursu aizsardzība