sheets-and-converters.jpg

Konverzija materijala

Zahvaljujući našim savremenim industrijskim mašinama možemo da ponudimo širok asortiman prilagođenih proizvoda od pojedinačnog do četvorostrukog zida za proizvođače konvertovanog materijala i maloprodaju.

Mnogo ulažemo u najnovije tehnologije i mašine. To činimo da bismo osigurali našim kupcima pristup materijalima koji im omogućuju da značajno snize troškove i emisiju ugljenika u svom ciklusu snabdijevanja.

Kao vaš strateški partner:

  • Prednjačimo u razvoju materijala od valovitog kartona
  • Nudimo visok nivo usluge, kvalitet i tehničku stručnost
  • Nudimo obiman kreativan asortiman proizvoda, koji se širi kako se primjena valovitog kartona pomjera ka širim tržištima;
  • Zadovoljavamo vaše potrebe koje se odnose na štampanje u listovima
  • Mnogo ulažemo u specijalizovanu proizvodnju listova od valovitog kartona;
  • Veoma smo posvećeni održivom načinu rada.