Specijalizovali smo se za ambalažu visokih performansi za široku lepezu sektora industrije ,od prehrammbene industrije do automobilske i kemijske industrije.

Industrijski proizvodi

Specijalizovali smo se za ambalažu visokih performansi za široku lepezu sektora industrije ,od prehrammbene industrije do automobilske i kemijske industrije.

Industrijski proizvodi

Posljednjih godina ambalaža od valovitog kartona prodire na industrijska tržišta kao zamjena za ekološki manje prihvatljivu ambalažu izrađenu od drveta, plastike ili metala.

Specijalizovali smo se za proizvodnju ambalaže visokih performansi za široku lepezu sektora industrije, od hrane do automobilske industrije i hemikalija u rinfuzi. Pružamo vam rješenja za industrijsku ambalažu za zaštitu, čuvanje i transport vaših proizvoda na lokalnom i globalnom nivou.