packaging-beverages-wine.jpg

Pića

Važno je ne zaboraviti: osnovna uloga ambalaže je da osigura i zaštiti proizvod. Lomljivost proizvoda zahtijeva posebnu pažnju tokom transporta.

Razvoj ambalaže za ovaj tip proizvoda predstavlja veći izazov nego ikada ranije.

Ambalaža mora biti funkcionalna, laka za korištenje, uz što manje otpada. Mora štititi proizvode, ali i zadovoljavati estetske zahtjeve u trgovini, što postavlja nove izazove.

Razvoj tehnologije štampanja omogućuje štampu velike isplativosti. Postiže se grafički otisak vrlo visokog kvaliteta i u flekso i u offset štampanju.

Valoviti karton E vala je u sve široj upotrebi, donoseći prednosti u logistici i mogućnostima štampe. Ovo  otvara nove mogućnosti za proizvođače pića koji sada mogu koristiti ambalažu od valovitog kartona dodajući vrijednost na prodajnom mjestu.

Bliskom saradnjom s distributerima u maloprodaji stekli smo iskustvo u izradi inovativnih rješenja za različite vrste pića.

Od ambalaže spremne za maloprodaju do proizvoda za izlaganje na prodajnom mjestu, kao i umetaka za transport i "vrećice u kutiji"-"bag in box", proizvodimo brojne tipove ambalaže koji zadovoljavaju sve potrebe vaših kupaca.