processed-foods.jpg

Obrađena i upakovana hrana

Potražnja za pripremljenim obrocima i sastojcima koji moraju zadovoljiti najviše sigurnosne standarde je u stalnom porastu. Zbog toga stalno prilagođavamo našu ambalažu novim trendovima koji teže praktičnosti i proizvodima "za ponijeti".

Sektor upakovane hrane je ozbiljno usmjereno prema ambalaži spremnoj za maloprodaju, koja omogućava da se zaštitno transportno pakovanje lako pretvori u atraktivnu kutiju za izlaganje.

Poznati vlasnici brendova kao i preduzetnici koji se razvijaju žele da njihova sekundarna ambalaža odražava iste visoke standarde kao i primarna ambalaža.

Naše iskustvo i stručnost u dizajniranju ambalaže za područje prerade hrane omogućuje nam  da ponudimo 100% kartonska rješenja, koja mogu biti u bilo kojoj veličini za pakovanje Vaših rinfuza ili tekućih proizvoda.