packaging for fresh meat, poultry and fish

Meso, živina i riba

Nauka primjene ambalaže od valovitog kartona za prezentaciju svježeg mesa, peradi i ribe razvija se vrlo brzo posljednjih godina.

Korištenje laminata omogućuje proizvodnju ambalaže od valovitog kartona koja je otporna na temperature iznad 200 °C.

Postoji i naša Silver King ambalaža za ribu koja ima vanjsku oblogu koja odbija toplinu i vodootpornu unutašnju oblogu. Ovo ribarima omogućuje da zamijene polistiren podlogama od valovitog kartona koje su ekološki prihvatljive.