ppacakging for distribution and mail order

Distribucija

Ambalaža od valovitog kartona je i dalje jedan od najisplativijih oblika pakovanja za sektor distribucije i isporučivanja poštom.

Štaviše, nove tehnologije i dizjan u ambalaži sve više pomjeraju granice mogućnosti u ovom sektoru.

Na primjer, čip RFID ugrađen u ambalažu od valovitog kartona obezbjeđuje praćenje i, što je još važnije, zaštitu od falsifikovanja. Nove metode proizvodnje ambalaže takođe pomažu kupcima da postignu bezbjedne i praktične načine slanja robe poštom.