Istražite nove mogućnosti za svoje poslovanje

Upoznajte nas u Impact centru

Impact centar

Vaš dom u svijetu ambalaže

Posjet Impact centru kompanije DS Smith će pomoći vama i vašim kolegama da donosite strateške odluke o ambalaži i ostvarite svoje ciljeve.

A koristi će trajati dugo nakon posjeta! Znanje koje vi i vaše kolege steknete i odnosi koje razvijete sa našim stratezima za ambalažu će i dalje plaćati dividende.  Mi često primamo nove posjetitelje iz iste kompanije, koji žele sagledati nove uglove ili proširiti diskusije o različitim elementima proizvoda.

Stručnost naših lokalnih stratega za ambalažu osigurava da vaša radionica odražava prave trendove i prakse, koji mogu mnogo varirati od zemlje do zemlje.  U isto vrijeme, snaga naše međunarodne mreže omogućava nam da rješavamo međunarodne probleme.

Veoma smo ponosni što su naši Impact centri izgrađeni na zajedničkom znanju stotina stratega za ambalažu.   Mislimo da su dali pravi doprinos budućnosti ambalaže.   Kao što su i stotine naših kupaca uvjerene u to.