Jedna ambalaža za dva industrjska sektora

Različiti materijali i proizvodi se prevoze na različite načine i potrebni su im različiti nivoi zaštite. Na primjer, veliki aluminijski profili mogu se slati labavi, a za trake LED svjetala potrebna je snažna zaštita od udaraca kako bi čitave stigle na odredište.

Izazov

Dva proizvođača iz različitih sektora (građevinski i elektronski sektor) zatražila su od kompanije DS Smith da im pomogne da osmisle transportnu ambalažu, tako da se njihova inovacija, napravljena od velikih aluminijumskih profila sa ugrađenim LED trakama, može prevesti u SAD sigurno i u cjelosti. 

Naš pristup

Razviti isplativu, zaštitnu ambalažu koja zadovoljava zahtjevne potrebe novog inovativnog proizvoda. Kada je dizajn završen moramo uvjeriti proizvođače u svoj koncept. Podvrgli smo ambalažu nekolicini testova u potpuno opremljenom ispitnom centru kompanije DS Smith (centar za pravilno pakiranje). Ambalaža sa proizvodom u sebi podvrgnuta je testu pada u skladu sa najnovijim standardima a LED diode su potom u potpunosti provjerene prije nego što su utovarene u avion).

Rezultat

  • Bolja zaštita jer ambalaža otporna na udar obezbjeđuje da lomljiv i vrijedan proizvod stigne na tržište
  • Više prodaje jer kupci dobijaju svoju robu brzo zahvaljujući ambalaži pogodnoj za zračni transport
  • Niži troškovi zbog poboljšane logistike i skladištenja složive ambalaže.
  • Bolji ekološki učinak zbog ambalaže koja se može reciklirati
  • Povećana ekonomičnost jer priroda ambalaže da se može ponovo zapakovati znači da se može koristiti više puta.

Ambalaža se sastoji od omota (kombinacija drvo/karton ), u koji se mogu upakovati 4 sloja 6 odjeljaka. Svaki sloj se sastoji od lista valovitog kartona sa ljepivim PE trakama za zaštitu elektronike od udaraca prilikom transporta.