top image danish crown.png

Kako je jedna danska kompanija preuzela krunu održivosti smanjivši godišnje emisije CO2 za 290 tona

Danish crown (danska kruna) je globalna kompanija za preradu mesa i jedna od najvećih u svojoj oblasti. Imaju sveobuhvatnu strategiju odgovornosti za životnu sredinu koja uključuje niz ciljeva koji će pomoći u smanjenju ukupnog uticaja kompanije na životnu sredinu. Kao dio ovog posla, Danish Crown i DS Smith su zajednički pokrenuli projekat za razvoj optimalnog rešenja ambalaže radi smanjenja ukupne emisije CO2.

Izazov

Danish Crown šalje i prima stotine paleta dnevno kamionima koji voze po putevima. Optimizacija ambalaže za smanjivanje tih putovanja je predstavljala zlatnu priliku za smanjenje emisije ugljenika. U kompaniji DS Smith smo svjesni potencijala za smanjenje uticaja na sredinu u svakoj fazi lanca snabdijevanja bez ugrožavanja kvaliteta i funkcionalnosti ambalaže.

Naš pristup

Pregledom cjelokupnog opsjega lanca snabdevanja i ambalaže kompanije Danish Crown, DS Smith je mogao da sagleda odličan potencijal za optimizaciju. Putem dugoročnog dijaloga sa kompanijom Danish Crown, gdje su obavljeni i različiti testovi, kompanije su zajednički dobile rješenje. Rešenje se sastojalo prije svega od zamijene B-flute valovitog kartona u R-flute na poklopcu sa 4 tačke lijepljenja koji se koristi u većini paketa.

R-flute valoviti karton smanjuje količinu materijala u ambalaži jer je približno 27% tanji od B-flute, bez ugrožavanja nosivosti i izdržljivosti u odnosu na potrebe kompanije Danish Crown. Manja količina materijala u ambalaži smanjuje emisije CO2, s obzirom na smanjenje broja paleta. Zbog toga je situacija dobitna za sve, s obzirom na smanjenje broja kamiona koji dolaze kao i smanjenje pritiska na puteve. Pored toga, troškovi skladištenja, rukovanja i isporuke su takođe smanjeni zbog optimizacije. Ovo je jasan primjer kako smanjenje emisije CO2i troškova ide ruku pod ruku.

Rezultati

Smanjenje emisije CO2 za 290 tona, zbog smanjene potrošnje papira i manje kamiona na putevima

- 25% smanjeni troškovi skladištenja, rukovanja i isporuke, s obzirom da je broj paleta kako u dolaznoj, tako i u izlaznoj logistici smanjen

Iskustvo potrošača