Ambalaža koja štiti elektroniku i pojednostavljuje logistiku kompanije Movistar

Proizvodi u elektronskoj industriji razvijaju se vratolomnom brzinom, a to može izazvati glavobolju širom ciklusa snabdijevanja. Ali šta ako i ambalaža može da se razvije istom brzinom i savlada prepreke u ciklusu snabdijevanja?

Izazov:

Dobavljaču dekodera potrebna je pomoć kompanije DS Smith da smanji broj referenci i komponenti u ambalaži za širok spektar proizvoda različitih dimenzija. Zaštita opreme, a posebno krhkog internog hard diska, je bila najvažnija. Ambalaža je takođe trebalo da poboljša paletizaciju i obezbjedi da se bar kodovi na dekoderima mogu skenirati bez otvaranja kutije.

Naš pristup:

DS Smith je razvio ambalažu od valovitog kartona koja se prilagođava najvećem mogućem broju referenci dekodera grupisanih po veličini, bez ugrožavanja zaštite osnove i zadnje strane dekodera gdje se nalaze najosjetljiviji dijelovi. Potom su izvršeni statički testovi punjenja za određivanje optimalne snage kutije kako bi se povećalo slaganje i poboljšala paletizacija.

Rezultat:

  • Sniženi troškovi smanjenjem referenci na dvije, koje pokrivaju 14 različitih proizvoda.
  • Smanjena oštećenja hard diskova zahvaljujući dvostrukom dnu.
  • Smanjena složenost ambalaže korišćenjem manje dijelova i prilagodljivost dizajna u samoj ambalaži.
  • Smanjenje troškova transporta i skladištenja dizajniranjem ambalaže za evropske palete i optimizacijom volumena opterećenja.
  • Izbjegnuti budući troškovi jer se ambalaža može prilagoditi budućim proizvodima
  • Poboljšani učinak lanca snabdijevanja jer se kroz proreze mogu vidjeti barkodovi i očitati sa spoljne strane ambalaže.