Haakse slijper

50% manje paleta za SWATYCOMET zahvaljujući stratezima za ambalažu kompanije DS Smith

SWATYCOMET je vodeći proizvođač abrazivnih diskova i alata za industrijsko brušenje sa sjedištem u Sloveniji čiji počeci sežu unazad do 1879. godine. Kompanija ima bogatu povijest razvoja proizvoda i inovacija i ne čudi da su prepoznali potrebu da poboljšaju svoju ambalažu i obratili se stratezima za ambalažu u kompaniji DS Smith da im pomognu.

Izazov

Kontrola troškova bez ugrožavanja kvaliteta je cilj svake kompanije i SWATYCOMET je želeo da smanji svoje jedinične troškove ambalaže ne umanjujući njenu efikasnost.

Naš pristup

Naš pristup ciklusu snabdijevanja je značio da smo pogledali niz inicijativa koje bi, zajedno, donijele uštedu na troškovima ambalaže, poboljšale efikasnost transporta i pojednostavile njihov proces pakovanja. Počeli smo povećanjem visine paletiziranja sa 950 mm na 1950 mm i jednim potezom smanjili broj paleta za 50%. Naravno, morali smo sprovesti rigorozne testove sabijanja kutija (BCT) kako bi se osiguralo očuvanje zaštite proizvoda. Sa rezultatima BCT-a smo zamjenili specijaliziranu klasu ploča standardnom, smanjivši troškove ploča i nastalog otpada. Konačno, prešli smo sa sistema naručivanja 'dopuna' na proces 'napravi i isporuči’ najčešće prodavanih 20 proizvoda. To je dodatno smanjilo troškove ambalaže i znatno smanjilo količinu paleta u skladištu, donevši i druge uštede.

Rezultati

  • Smanjenje od 50% u količini paleta, uštede na troškovima transporta i skladištenja
  • Smanjenje od 1,5% u troškovima ambalaže sa ukupnim iznosom većim od 11.600 evra godišnje
  • Manje rukovanja od strane osoblja, što smanjuje troškove rada i moguće ozljede/oštećenja
  • Manje otpada, nastalog u procesu pakovanja
  • Poboljšan proces naručivanja i čuvanja ambalaže u skladištu