CPO Banners_homepage_2000x850px BS.png

Ambalaža uz čiju pomoć upravljate poslovnim rizikom

U svijetu koji se stalno mijenja, naši kupci traže da upravljaju rizikom, prilagođavaju se budućnosti i mudro koriste resurse. Prava ambalaža čini veliku razliku u zaštiti vašeg poslovanja, regulatornoj usklađenosti i održivoj poslovnoj praksi.

U saradnji sa svojim kupcima, istražujemo promjene koje ih se tiču, bez obzira da li su u lancima snabdijevanja, kanalima prodaje, aranžmanima maloprodaje ili zahtjevima njihovih kupaca.  Dizajniranjem ambalaže koja će odražavati te promjene, pomažemo kupcima da zaštitite prodaju i razvijaju se za budućnost. 

Svakog dana pomažemo kupcima da se bave rizikom, tokom cijelog lanca snabdijevanja.  Prava ambalaža spriječava otpad i gubitak u prodaji, doprinosi zdravim radnim praksama i osigurava da su ispunjeni regulatorni zahtjevi u vezi kontakta sa hranom ili drugi.

Održive prakse i najbolje korištenje resursa podupiru svaki posao

Ambalaža doprinosi tako mnogo - na primjer, kad god ambalaža optimizira opterećenja paleta i distribuciju, potrebno je manje skladištenja i nema putovanja radi isporuke. 

Pored toga, valovita ambalaža se može reciklirati a DS-Smith je međunarodni lider u poslu reciklaže. Možete biti sigurni da se resursi našeg papira razumno koriste i da dizajniramo ambalažu za optimalnu pouzdanost, bez više materijala nego što je potrebno. 

Nudimo praktičan savjet, gdjegod da se nalazite u Evropi. Ako želite da saznate više o tome kako upravljati rizikom pomoću ambalaže, onda stupite u kontakt ili pročitajte više o kupcima kojima već pomažemo.