Ambalaža za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja

Ambalaža za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja (ESD) je od vitalnog značaja za bezbjedan transport i skladištenje većine elektronskih proizvoda.

Posebno je dizajnirana za zaštitu od statičkog elektriciteta da bi na taj način osigurala integritet proizvoda koji se nalaze u ambalaži. Statički elektricitet može izazvati veliki broj faktora, uključujući druge uređaje, trenje ili čak vrijeme.

ESD ambalaža je takođe optimalno rješenje za elektroniku: integrisana kola su napravljena od poluprovodničkih materijala, kao što su silicijum i izolacioni materijali, koji mogu da se razgrađuju ako su izloženi visokom naponu. Proizvođači i korisnici integrisanih kola moraju preduzeti mjere predostrožnosti i koristiti prave materijale za ambalažu i tehnike štampanja da se izbjegne ovaj problem.