transport and transit packaging

Ambalaža za tranzit i transport

Kompanija DS Smith nudi asortiman ambalaže pogodne za transport i rukovanje skoro svakim potrošačkim artiklom.

Logistika

U velikoj mjeri smo usmjereni na razvijanje novih formula i najsavremenijih aplikacija za dizajn kutija i štampe, kao i za logistiku. Prvenstveno jer se zahtjevi u oblasti ambalaže razvijaju. Ali i zbog toga što dobra i privlačna ambalaža ne samo da štiti proizvod u tranzitu: ona prikazuje imidž brenda na najbolji mogući način.

Automatizovano pakovanje za transport

Od standardne pravilne kutije sa otvorima do automatskog pakovanja, naši proizvodi od valovittog kartona pružaju optimalnu zaštitu vaših proizvoda. Sa štampom ili bez nje, od malih do velikih formata, nudimo standardna ili prilagođena rješenja koja zadovoljavaju vaše potrebe. U zavisnosti od vaših zahtjeva, takođe nudimo sisteme saća ili podloški za poboljšanu zaštitu vaših proizvoda.