Proizvodi

Suradnjom s kompanijon DS Smith otvaraju vam se vrata najnovijih inovativnih rješenja ambalažnog pakiranja.

Prilikom razvoja novih rješenja pakiranja, obuhvaćamo sve procese do stavljanja proizvoda na policu pri čemu koristimo jedinstven PackRight koncept u kojem koristimo najsavremenije alate za izradu konstrukcije i dizajna ambalaže te pružamo tehničku podršku kupcima vezano za izbor najboljih strojeva za automatsko pakovanje  te radimo sa kupcima na optimizaciji i boljoj učinkovitosti proizvodnje.