Zapobieganie wylesianiu w imieniu klientów

Cele firmy DS Smith w zakresie zrównoważonego rozwoju koncentrują się na ograniczeniu się do 2020 roku do korzystania w 100% z makulatury lub papieru o potwierdzonym pochodzeniu, wspierając inicjatywy klientów stawiających sobie za cel osiągnięcie zerowego wskaźnika wylesiania.

 Znaczenie lasów w branży opakowań

System odnawialnych opakowań z tektury falistej odznacza się jedną z najsilniejszych infrastruktur recyklingowych spośród wszystkich materiałów. W Europie 88% papieru i tektury jest poddawanych recyklingowi. Jednak skuteczne i wydajne działanie tego systemu jest w dalszym ciągu uzależnione od regularnych dostaw włókien pierwotnych pochodzących z lasów uprawianych w sposób przyjazny dla środowiska. Lasy są podstawowym źródłem surowca do produkcji papieru.

Zrównoważone zarządzanie zasobami leśnymi oraz odpowiedzialne pozyskiwanie włókien mają zatem kluczowe znaczenie dla odpowiedzialnego wyrobu produktów drzewnych, czy to z włókien odzyskanych w wyniku recyklingu, czy włókien pierwotnych. 

Drewno pochodzące z dobrze zarządzanych lasów jest źródłem istotnych społecznych, środowiskowych oraz ekonomicznych korzyści i może skutecznie wspierać zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Niemniej w niektórych krajach i regionach nadal występują problemy związane z wylesianiem, nielegalnym pozyskiwaniem drewna, nieodpowiedzialnym rozwojem plantacji, zanikaniem obszarów o wysokiej wartości ochronnej, utratą siedlisk i innymi skutkami środowiskowymi lub społecznymi.

Reagując na zmieniający się świat

Wielu klientów firmy DS Smith zobowiązało się wobec społeczeństwa do osiągnięcia zerowego wskaźnika wylesiania do 2020 roku. Istotnym elementem naszej oferty jest zarządzanie przez nas tym wspólnym ryzykiem w ich imieniu. Firma podtrzymuje swoje zobowiązanie do wspierania inicjatyw promujących gospodarkę leśną i pozyskiwanie papieru o potwierdzonym pochodzeniu, a dzięki przejrzystym i możliwym do prześledzenia łańcuchom dostaw zapewnia, że wszystkie włókna pierwotne wykorzystane w naszych produktach pochodzą ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony.

Firm DS Smith jako grupa wyznaczyła sobie dwa cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, służące klientom dążącym do osiągnięcia zerowego wskaźnika wylesiania netto:

  • Ograniczenie się do 2020 r. do korzystania w 100% z makulatury lub papieru o potwierdzonym pochodzeniu
  • Zadbanie o to, aby 100% naszych zakładów posiadało certyfikat kontroli pochodzenia produktu (FSC®, PEFC lub SFI)

Dlaczego przyjęliśmy takie podejście?

System certyfikacji kontroli pochodzenia produktu wymaga, aby lasy spełniały określone standardy zrównoważonej gospodarki leśnej, a każdy zakład produkcyjny i handlowy uczestniczący w cyklu dostaw (np. papiernie, przetwórnie, dostawcy) posiadał własny certyfikat potwierdzający pochodzenie papieru.

Istnieje kilka organizacji, które ustanawiają ramy prawne i przyznają certyfikaty zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi, w szczególności:

  • Rada ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej (Forestry Stewardship Council, FSC®), uznana na całym świecie
  • Inicjatywa Zrównoważonego Leśnictwa® (Sustainable Forest Initiative, SFI®) w Stanach Zjednoczonych

W roku 2015 wyznaczyliśmy sobie ambitny cel, jakim jest zadbanie o to, aby do końca kwietnia 2018 r. 100% naszych zakładów posiadało certyfikat FSC®. Na łamach opublikowanego przez nas w lipcu raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju za rok 2018 mogliśmy ogłosić, że 95% zakładów DS Smith uzyskało certyfikat FSC®.  

W związku z ciągłym rozwojem naszej działalności zapadła decyzja o utrzymaniu go jako formalnego celu w zakresie zrównoważonego rozwoju, a od czasu przejęcia firmy Interstate Resources w roku 2017, objęto jego zakresem także SFI.

Celem tej certyfikacji zakładów jest umożliwienie wszystkim naszym spółkom sprzedaży – na życzenie klienta – materiału z certyfikatem. Aby jednak móc pełnić rzeczywiście wiodącą rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju, musimy podejmować działania wykraczające dalej niż jedynie reagowanie na rosnące potrzeby klientów. Dlatego w roku 2018 roku ogłosiliśmy nasz nowy cel: ograniczenie się do końca kwietnia 2020 roku do korzystania w 100% z makulatury lub papieru o potwierdzonym pochodzeniu.

W DS Smith jesteśmy przekonani, że przyjęte przez nas podejście jest dla wszystkich klientów gwarancją pewności i wiary w to, że wszystkie ich materiały bazują na surowcach pochodzących z recyklingu lub źródeł zrównoważonych. Dodatkowo na opakowaniu może zostać umieszczone rozpoznawalne na całym świecie logo, co stanowi doskonałą okazję dla właścicieli marek do zaakcentowania ich podejścia do pozyskiwania surowców w sposób zrównoważony.