Συμμετοχή της DS Smith στο Συνέδριο Τροφίμων του Børsen 2015

Τα νεοεισερχόμενα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης δεν επιβιώνουν κατά τον πρώτο χρόνο τους στα ράφια σε ποσοστό άνω του 75%, γεγονός που προξενεί κατάπληξη. Εάν επιθυμούμε τη μεγαλύτερη δυνατή πιθανότητα επιβίωσης για κάθε νέο προϊόν, η συσκευασία πρέπει να είναι πλήρως βελτιστοποιημένη και να εξασφαλίζει χαμηλό κόστος, υψηλότερες πωλήσεις και διαχείριση του κινδύνου.

Αυτό ήταν το μήνυμα της DS Smith στο πλαίσιο του Συνεδρίου Τροφίμων 2015 που πραγματοποιήθηκε στο Børsen την 1η Σεπτεμβρίου. Το συνέδριο προσέλκυσε έναν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων από το χώρο της βιομηχανίας τροφίμων της Δανίας, καθώς και την Eva Kjer Hansen, την Δανή Υπουργό Περιβάλλοντος και Τροφίμων. Το θέμα του φετινού συνεδρίου ήταν «Τα τρόφιμα του μέλλοντος φέρνουν την ανάπτυξη».

Στο πλαίσιο της εκστρατείας της «Μην βασίζεστε στην τύχη», η DS Smith μοιράστηκε τις σκέψεις της για την κρίσιμη σημασία που έχει η βέλτιστη απόδοση της συσκευασίας εντός του καταστήματος, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων το γεγονός ότι το 30% των αγοραστικών αποφάσεων λαμβάνεται με βάση τη συσκευασία των προϊόντων.

Πολλές από αυτές τις απόψεις βασίζονται στην εμπειρία μας με τους πελάτες στο Impact Centre της DS Smith. Συνδυάζουμε την εξειδίκευσή μας στη συσκευασία με την εστίαση στον εφοδιαστικό κύκλο των πελατών μας, ώστε να προετοιμάσουμε κατάλληλα τους ιδιοκτήτες των εμπορικών σημάτων για τη μάχη των λιανικών πωλήσεων που θα εξελιχθεί στο μέλλον.