Проучване на пазара в Impact център на DS Smith: Проследяване на потребителското поведение

DS Smith провежда холистични изследвания в сътрудничество с изтъкнати компании за пазарни проучвания, като по този начин предоставя автентични аналитични данни за покупателното поведение на потребителите и техните изживявания с различните марки в търговските обекти.

В Impact центъра на DS Smith в Erlensee производителите на различни марки могат чрез научен подход да тестват рекламната ефективност на своите опаковки и дисплеи. Всички аспекти на потребителското изживяване могат да бъдат изследвани – от дизайна на опаковките и дисплеите до позиционирането им и ефективността на мултисензорния подход.Проучванията за проследяване на погледа в Impact центъра осигуряват на производителите автентични аналитични данни относно покупателното поведение на потребителите в търговските обекти и утвърждаването на решенията за избор на опаковки и позициониране.

За разлика от конвенционалните пазарни тестове в супермаркетите и аптеките в Impact центъра купувачите могат да бъдат наблюдавани в реалистично симулирана търговска среда без смущаващи фактори чрез зрително проследяване или видеозапис. Участниците могат да бъдат попитани за покупките им, навиците и предпочитанията им по време на индивидуални интервюта непосредствено след края на теста. Предложението на DS Smith се посреща с голям интерес от производители на марки като например GlaxoSmithKline. По този начин е възможно да се проведе анализ на купувачите в постоянни тестови условия с по-малко време и ресурси.

Нашият Impact център предлага ексклузивна, стандартизируема и същевременно реалистична тестова търговска среда, която осигурява идеални условия за изучаване на пазара,

 - пояснява Мартин Греб, творчески консултант и мениджър на Impact център в DS Smith.

„В завода в Erlensee производителите могат с лекота да изследват въздействието на своите продукти, опаковки и дисплеи в постоянни условия, изключващи външни наблюдатели и конкуренция. По време на тестовите покупки движението и продължителността на погледа на купувачите се записват посредством проследяващи очила. Също така поведението им се документира чрез видеозапис. Оценката на тези данни в комбинация с последващо проучване на купувачите предоставя достоверна информация по голям брой въпроси. По този начин могат да бъдат определени прототипите с най-висок пазарен потенциал, както и оптималното позициониране и представяне на рафтовете. Нашите стратези в разработването на опаковки и дисплеи си сътрудничат тясно с изтъкнати компании за пазарни проучвания, за да разработят, проведат и оценят проучванията. Обикновено производителят на марката избира центъра за изследване.   

Наскоро GlaxoSmithKline (GSK) се възползваха от тази възможност. В Impact центъра в Erlensee глобалната здравна компания проведе проучване кой вариант на опаковката подпомага купувачите да се ориентират по-лесно или ги кара по-често да купуват паста за зъби. Ралф Матие, Мениджър Аналитични данни в GSK с ентусиазъм споделя: „В Impact центъра на DS Smith можем да провеждаме полеви тестове по-бързо и със значително по-малко ресурси, отколкото в реална пазарна среда. Центърът разполага с всичко необходимо за нашите пазарни проучвания – от характерната за пазаруването атмосфера в типична търговска среда до необходимата техника за интервюиране на потребителите.“

Вече нямаме нужда от сложни процедури по одобрение, които се налагат при традиционните пазарни тестове в търговския сектор. Това важи и за текущите действия на клиентите и свързаните с тях ограничения и прекъсвания. „Impact центърът демонстрира ясно предимство пред всякакви виртуални тестове, които значително ограничават мултисензорното изживяване от марката“, изтъква Аня Рьорле, Мениджър Маркетинг и Комуникация в DS Smith. 

Тук тестващият може да възприеме дисплеите и опаковките с всичките си сетива, точно както в истински супермаркет.

Реалистичната търговска среда, която включва складове и логистика, пресъздава всички точки на взаимодействие с опаковката на продуктите и дисплеите: от процеса на опаковане през складовата логистика до търговските обекти. Според Греб посещението в Impact център дава на производителите на марки възможност да открият нови подходи за оптимизиране и иновации в цикъла на доставки. „Това се основава на задълбочени познания за тенденциите в опаковането и развитието на търговията, които предоставяме на клиентите си тук.“, обяснява мениджърът на Impact центъра. Според него психологическите покупателни навици на потребителите и тяхното поведение в търговските обекти играят решаваща роля. „Повече от щастливи сме, че можем да предложим пазарни проучвания в Impact центъра и по този начин да създаваме добавена стойност за нашите клиенти,“ казва Греб. „Това се допълва и от факта, че търговските площи са ограничени, а многообразието от продукти се увеличава със скоростта на светлината. Предимство е да знаете къде и как потребителите е най-вероятно да изберат Вашия продукт.“