Предложено придобиване на Duropack

DS Smith Plc (“DS Smith”), водещият доставчик на рециклирани опаковки от велпапе в Европа, с удоволствие съобщава за предложеното придобиване на компанията Duropack за приблизително €300 милиона (около £220 милиона). Duropack, компания за рециклирани опаковки от велпапе с водещи позиции на пазарите в цяла югоизточна Европа, се придобива от CP Group 2 BV, филиал на One Equity Partners.

Придобиването допълва много добре географския отпечатък на DS Smith и трансформира нашата позиция в районите с по-висок растеж на югоизточна Европа, допълнително укрепвайки нашите транс-европейски възможности за нашата съществуваща клиентска база, в допълнение на това, че осигурява достъп до нови клиенти.

Duropack държи първа или втора позиция на пазара в много от районите, в които упражнява дейност, и в комбинация със съществуващите операции на DS Smith в Унгария, Словакия и Австрия ще имаме водеща позиция в цяла югоизточна Европа.

Компанията притежава добри инвестиции под формата на висококачествени активи и развива дейност по модела “къса хартия, дълго влакно”, по подобие на този, използван от DS Smith.

През 2014 г. печалбата преди лихвите, данъците, амортизацията на материални и нематериални активи (EBITDA) на компанията беше €41 милиона, а печалбата преди лихвите и данъците (EBIT) беше €22 милиона при оборот от €273 милиона. Икономии от разходите, свързани със синергията, от €12 милиона се очаква да бъдат реализирани в рамките на три години от придобиване на собствеността. Допълнителната инвестиция, необходима за интегриране на придобиването е около €13 милиона, и ще бъде направена в периода от първите две години. Тя ще бъде финансирана от спестявания на парични средства и подпомагана от ефективно използване на работния капитал и стриктно управление на паричните средства.

Общата сума, включително поемането на дълг, се очаква да бъде около €300 милиона и подлежи на обичайните корекции след сключване на сделката, което представлява 5,7 пъти EBITDA след синергията.

Придобиването се финансира от съществуващото дългово кредитиране. То незабавно ще се натрупва към доходите на акция и ще генерира възвращаемост над нашата цена на капитала по време на втората година от придобиването на собствеността.

Придобиването подлежи на одобрение, свързано с конкуренцията, което очакваме през второто календарно тримесечие, и ще бъде завършено скоро след това.

Майлс Робъртс, Главен изпълнителен директор на DS Smith, казва:

“Duropack е отлична компания и ни допълва много добре. Освен това е важна стъпка в нашата стратегия да използваме нашия размер и да подсилим нашия географски отпечатък. Duropack има висококачествени активи с водещи позиции на пазара. Очакваме с нетърпение да допринесе за цялостния растеж на DS Smith в атрактивни пазари, където преди не бяхме достатъчно добре представени.”

Допълнителна информация за Duropack

Географско присъствие: 14 центъра за опаковки от велпапе, 2 фабрики за хартия и 18 центъра за рециклиране в 9 държави, включващи Австрия, Унгария, Босна, България, Македония, Сърбия, Словакия, Хърватия и Словения.

Обеми: около 565 млн. квадратни метра опаковки от велпапе, около 208 kt продукция на тестлайнери и около 160kt събрана рециклирана хартия.

Финансова информация: Брутни активи от €281 милиона към 31 декември 2014 г.; печалба за 2014 г. от €15 милиона преди облагане с данъци.

Запитвания