car-automotive-industry.jpg

Šetríme peniaze, čas a zabraňujeme škodám pre vedúceho poľského dodávateľa pre  automobilový priemysel

Správne zabaliť objemné a ťažké predmety nie je vôbec jednoduché. Často vyžadujú obaly takých rozmerov, že náklady na ich výrobu, skladovanie, manipuláciu a prepravu môžu byť výrazné. A aj s niekoľkovrstvovým, multi-materiálovým obalovým riešením nie je ochrana výrobkov vždy zaručená.

Výzva

Vedúci poľský výrobca pneumatík požiadal spoločnosť DS Smith o pomoc pri vytvorení obalu pre gumené pnematické tlmiče s priemerom až 110cm. Súčasné obal pozostával z niekoľkých častí: t.j. lepenkovej palety (často spevnenej drevom), boxu, obal a krytu. Zostavenie bolo zložité a časovo náročné. Okrem toho pokusy o stohovanie za účelom prepravy končili poškodením obalov a výrobkov. Typ paliet navyše vylučoval použitie vysokozdvižných vozíkov. 

Náš prístup

Po vytvorení pototypu, testovaní (vrátane testovania BCT) a zdokonaľovaní navrhla spoločnosť DS Smith obalové riešenie z 3 častí, pozostávajúce z palety, boxu a krytu. Použili sme 7-vrstvovä vlnitú lepenku  s nosnosťou až 1400kg, ktorá umožňuje použitie manipulačnej techniky, stohovanie a rýchle a jednoduché poskladanie a recyklovanie.

Výsledky

  • Nižšie náklady a eliminácia poškodenia výrobkov počas prepravy
  • Vyššia udržateľnosť vďaka úplnej recyklovateľnosti obalu
  • Nižšie náklady na skladovanie, pretože obaly pred použitím vyžadujú menej miesta
  • Rýchlejšie manipulácia, keďže s ľahším obalom sa jednoduchšie manipuluje a jednoduchšie sa zostaví
  • Menej starostí, keďže vďaka odstráneniu dreva nie sú potrebné fytosanitárne certifikáty
  • Nové možnosti použitia, keďže nové riešenie je vhodné pre zámorskú prepravu
China in country