car-automotive-industry.jpg

Ušteda novca, vremena i štete za vodećeg poljskog dobavljača automobila

Glomazni, teški predmeti mogu biti teški za pakovanje. Često zahtijevaju ambalažu koja je tako robustna da troškovi proizvodnje, skladištenja, rukovanja i transporta mogu biti značajni. Ćak i sa rješenjem teške ambalaže od više materijala, zaštita robe nije uvijek zajamčena.

Izazov

Jedan od vodećih poljskih brendova guma zatražio je od kompanije DS Smith pomoć za ambalažu pneumatskih amortizera promjera do 110 cm. Dotadašnja ambalaža je bila kombinacija različitih dijelova: tj. kartonska paleta (često ojačana drvetom), kutija, omotač i poklopac. Sklapanje je bilo teško i dugotrajno. Osim toga, pokušaji slaganja paketa za transport rezultirali su slomljenom i oštećenom ambalažom, a vrsta paleta onemogućavala je korištenje viljuškara.  

Naš pristup

Kroz prototipove, testiranje (uključujući i BCT testiranje) i refiniranje, DS Smith je predložio rješenje od 3 dijela koje se sastoji od palete, kutije i poklopca. Koristili smo 7-slojni valoviti karton koji može da izdrži do 1400 kg, dizajniran da olakša upotrebu viljuškara, slaganje i brzu i jednostavnu montažu i recikliranje.

Rezultati

  • Niži troškovi i roba se više nije oštećivala tokom transporta
  • Povećana održivost sa potpuno reciklirajućom ambalažom
  • Niži troškovi jer je potrebno manje skladišnog prostora za ambalažu prije upotrebe
  • Brža otprema jer se lakšom ambalažom lakše rukuje i lakše ju je sastaviti
  • Manje glavobolje oko fitosanitarnih sertifikata koji više nisu potrebni jer je drvo uklonjeno
  • Više mogućnosti jer je novo rješenje pogodno za pomorski transport
China in country