Το μέλλον της συσκευασίας

Ο Tony Foster, Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ του Τομέα Συσκευασίας της DS Smith στο Ηνωμένο Βασίλειο, μοιράστηκε τις απόψεις του για το μέλλον της συσκευασίας στους Times.

Το άρθρο συμπεριλήφθηκε στη συμπληρωματική έκδοση Raconteur των Times για το μήνα Σεπτέμβριο και μπορείτε να το δείτε online εδώ. Επίσης, μπορείτε να ανατρέξετε στις πλήρεις απαντήσεις του Tony παρακάτω:

  • Κυκλική οικονομία... Με ποιον τρόπο ο συσκευαστικός κλάδος κάνει τη μετάβαση από το γραμμικό μοντέλο της εφοδιαστικής αλυσίδας στο κυκλικό μοντέλο του εφοδιαστικού κύκλου και ποιοι παράγοντες κατευθύνουν αυτήν την αλλαγή;

Δεν θα πρέπει πια να μιλάμε για εφοδιαστικές αλυσίδες – η αποτελεσματική συσκευασία είναι κομμάτι της διεργασίας ενός «εφοδιαστικού κύκλου», όπου τα υλικά περιστρέφονται σε μια κυκλική κίνηση εκ νέου χρήσης/ ανακύκλωσης με άξονα αναφοράς την οικονομία.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο άλλος παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη είναι ο ρόλος της συσκευασίας – σε μια καλή συσκευασία χρησιμοποιείται η σωστή ποσότητα του κατάλληλου υλικού, με στόχο την προστασία του προϊόντος έως τον τελικό προορισμό, τη μεταφορά του μέσα στον εφοδιαστικό κύκλο και την επίτευξη μέγιστου αποτελέσματος με ελάχιστο αντίκτυπο για το περιβάλλον. Συνεπώς, η συσκευασία δεν θα πρέπει μόνο να λειτουργεί σύμφωνα με μια αρχή «cradle-to-cradle» (από λίκνο σε λίκνο), θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι το προϊόν θα φτάσει σε άψογη κατάσταση· με αυτόν τον τρόπο, οι φθορές, τα απορρίμματα και η ανάγκη για αντικατάσταση των προϊόντων, όλοι αυτοί οι ανεπιθύμητοι παράγοντες ελαχιστοποιούνται – γεγονός που ενισχύει τα περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια της καλής συσκευασίας.

  • Βιωσιμότητα...Γιατί η ανακυκλωσιμότητα δεν μπορεί να είναι το μοναδικό κριτήριο για τη συσκευασία στο πλαίσιο της βιωσιμότητας;

Όπως φαίνεται, η βιωσιμότητα συγκαταλέγεται και πάλι, με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα, στα θέματα που ενδιαφέρουν πρωτίστως τους καταναλωτές και η συσκευασία, δεδομένου ότι είναι ένα εξαιρετικά ορατό στοιχείο, θα αποτελεί πάντοτε αντικείμενο εξονυχιστικού ελέγχου σε έναν κόσμο με περιορισμένους πόρους. Οι διανομείς και οι κατασκευαστές πρέπει να λάβουν υπόψη τους προβληματισμούς των καταναλωτών, να προσπαθήσουν για τη σωστή διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του εφοδιαστικού κύκλου και να μην εστιάζουν μόνο στην ανακυκλωσιμότητα.

Για παράδειγμα, σε μια εποχή όπου η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις σύγχρονες μεθόδους συσκευασίας και διανομής η σπατάλη τροφίμων σε όλον τον εφοδιαστικό κύκλο μειώθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα – μόλις 3% σε σύγκριση με ένα ποσοστό άνω του 40% σε ορισμένες όχι και τόσο οργανωμένες οικονομίες.

Επιπλέον, οι κατασκευαστές συσκευασιών προσπαθούν πάντοτε να βελτιστοποιήσουν τα υλικά, χωρίς συμβιβασμούς ως προς την ποιότητα του προϊόντος, με στόχο το χαμηλότερο κόστος και την εξοικονόμηση ενέργειας κατά την παραγωγή και τη μεταφορά.

Η κυκλοφορία του συσκευασμένου προϊόντος πρέπει να διεξάγεται ομαλά σε όλα τα επίπεδα του εφοδιαστικού κύκλου, αν θέλουμε να μιλάμε για ένα πλήρως βιώσιμο προϊόν. Το προϊόν πρέπει να συσκευάζεται και να μεταφέρεται με τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους, που επιτρέπουν την εξοικονόμηση χώρου και μειώνουν τον αριθμό των μισογεμάτων φορτηγών στους δρόμους. Η αποτελεσματική μεταφορά συνεπάγεται λιγότερες διαδρομές και χαμηλότερες εκπομπές CO2. Επομένως, η βιωσιμότητα δεν έχει να κάνει μόνο με την ακριβή ποσότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται. Η καλή συσκευασία μειώνει το συνολικό κόστος του εφοδιαστικού κύκλου.

  • Προβλέψεις για το μέλλον...Ποια κοινή τάση της αγοράς/ χρήση πόρων/ ρυθμιστική αλλαγή/ τεχνολογική καινοτομία προβλέπετε πως θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο σε σχέση με το μέλλον της συσκευασίας;

Τα τελευταία χρόνια, σημειώθηκε μια σιωπηρή επανάσταση στη βιομηχανία της συσκευασίας, η οποία είναι πλέον ένας από τους πιο καινοτόμους κατασκευαστικούς κλάδους της χώρας. Τα επόμενα χρόνια, μάς δίνεται η ευκαιρία να μεγιστοποιήσουμε την παρουσία ενός brand στο ράφι, σε συνεργασία με τους σχεδιαστές και τους υπεύθυνους προώθησης ήδη από το στάδιο σύλληψης του προϊόντος. Το βασικό είναι να κατανοήσουμε καλύτερα το ρόλο που διαδραματίζει η συσκευασία στην απόφαση για μια αγορά.

Η επόμενη πρόκληση για τις συσκευασίες καταναλωτή από κυματοειδές χαρτόνι θα είναι το «self-merchandising» ή μάλλον το «shelf-merchandising»· χαρακτηριστικά που θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και θα το προωθούν αυτόματα στην πρόσοψη του ραφιού. Τα σουπερμάρκετ ξοδεύουν εκατομμύρια κάθε χρόνο μαζεύοντας το στοκ τους στο μπροστινό μέρος των ραφιών, θέλοντας να διασφαλίσουν ότι το προϊόν είναι σε κατακόρυφη θέση,  σε ορατό σημείο για τον καταναλωτή και απλώς «ζητά» να το επιλέξουν. Τα προϊόντα που παραμονεύουν σε μισοάδειες προθήκες στο βάθος του ραφιού δεν πουλάνε, αλλά η καλή συσκευασία μπορεί να αλλάξει αυτό το δεδομένο.

Ένα άλλο πεδίο με βασική σημασία για το προσεχές μέλλον είναι η πρόκληση του ηλεκτρονικού εμπορίου· οι παραγωγοί συσκευασιών πρέπει να συνεργαστούν με τους κατασκευαστές και τους εμπόρους λιανικής, χωρίς να έχουν ως μοναδική επιδίωξη την προστασία του προϊόντος κατά τη μεταφορά, αλλά και την είσοδο του brand value στο σαλόνι του αγοραστή, βελτιώνοντας έτσι την αγοραστική εμπειρία και μειώνοντας τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό επιστροφών που υφίσταται αυτήν τη στιγμή.