Katrin.jpg

Pieni muutos pakkauksessa tuo säästöjä Metsä Tissuelle

Metsä Tissue on kansainvälisesti toimiva pehmo- ja ruoanlaittopapereiden valmistaja. Sen omia brändejä ovat Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin ja SAGA. Kilpailu Metsä Tissuen edustamalla alalla on kovaa, minkä vuoksi yritys lähestyi DS Smithiä kustannustehokkaan pakkausratkaisun löytämiseksi.

Haaste

Metsä Tissue halusi kehittää Away from Home -tuotteiden pakkauksiaan. Tärkeää yritykselle oli, että pakkauksien toimivuus ja laatu säilyvät hyvällä tasolla, unohtamatta pakkausten painatuksenkin hyvää laatua. Ja koska vastuulliset valinnat ovat Metsä Tissuelle itsestäänselvyys, tuli ratkaisun tukea myös tätä näkökulmaa.

Ratkaisumme

Ratkaisuksi DS Smith esitti pakkausten raaka-aineiden tarkastelua huomioiden pakkausten käytettävyys ja toimivuus logistisessa ketjussa. Uudistetuissa ratkaisuissa pakkausten paperilajit vaihdettiin toisiin huomioiden samalla pakkausratkaisun kestävyyden ja toimivuuden säilyminen hyvällä tasolla unohtamatta pakkauksen painatuksen laadun säilymistä hyvänä. Muutoksella saatiin aikaan laadukas ja toiminnallisesti tehokas pakkausratkaisu.

Uusi ratkaisu mahdollistaa tuotteiden pakkaamisen aiempaa pienempään tilaan, mikä säästää varastokustannuksia ja tehostaa logistisia toimintoja.

Tulos

  • Asiakas saavutti pakkausmuutosten myötä laadukkaan ja toiminnallisesti tehokaan pakkausratkaisun
  • Uusi ratkaisu auttaa asiakasta tehostamaan logistiikkaa niin kuljetusten kuin varastoinninkin osalta

 

Sanamuotoja päivitetty 11.5.2018