DS Smith teade

Meie inimeste ohutus on meie prioriteet ning teeme tihedat koostööd kohalike valitsustega, tagamaks kõikide regionaalsel või riiklikul tasandil kehtestatud suuniste järgimist.

Me töötame kõvasti, et toetada oma kliente kogu maailmas sel keerulisel ajal, eelkõige neid, kes tarnivad selliseid olulisi kaupu nagu toit ja meditsiinitarbed. Me ei ole tänaseks kogenud märkimisväärseid häireid meie tegevustes koroonaviruse levikust tulenevalt ja me jätkame olukorra tähelepanelikku jälgimist.

Oleme kohaldanud plaane, mida rakendada selle teema eskaleerumisel ning jätkame oma inimeste ja klientide pidevat teavitamist kõikidest arengutest.

Kõigil  meie  klientidel palume võtta ühendust kohalike DS Smithi esindajatega, kui soovite teha päringuid meie toodete ja teenuste kohta. Me oleme teile jätkuvalt pühendunud, hoolitsedes samaaegselt meie töötajate ohutuse ja kohalike kehtestatud juhiste järgimise eest.