Budoucnost obalů

Tony Foster, prodejní a marketingový ředitel divize obalů společnosti DS Smith, se podělil s deníkem The Times o svůj pohled na budoucnost obalů.

Článek byl uveřejněn v listopadové příloze The Times Raconteur a lze jej otevřít online pomocí tohoto odkazu. Tonyho úplné odpovědi naleznete také níže:

  • Cirkulární ekonomika... Jak probíhá přechod obalového odvětví od modelu lineárního dodavatelského řetězce k cirkulárnímu dodavatelskému cyklu a co hraje klíčovou úlohu při této změně.

Už bychom nikdy neměli hovořit o dodavatelských řetězcích – efektivní obal je součástí procesu „dodavatelského cyklu“, kde materiály cirkulují ekonomikou v recyklační smyčce / kruhu opětovného využití.

Další věcí, kterou je zde třeba uvážit, je úloha obalu – dobrý obal využívá správné množství správného materiálu k ochraně výrobku na jeho cestě k cílové destinaci, zatímco jej provádí dodavatelským cyklem při zajištění maximálního účinku a minimálního environmentálního dopadu. Obal by tedy měl nejen fungovat v rámci modelu Cradle-to-Cradle, měl by rovněž zajistit, aby výrobek dorazil v neporušeném stavu; tím se minimalizuje poškození, odpad a potřeba výměny výrobku – a podtrhuje se tak podstata udržitelnosti dobrého obalu.

  • Udržitelnost...Proč by recyklovatelnost neměla být jediným měřítkem udržitelnosti obalu?

Zdá se, že po překonání recese se udržitelnost znovu vrací na přední pozice agendy zákazníků a povaha vysoké viditelnosti obalů se ve světě nedostatku zdrojů neustále podrobuje důkladnému zkoumání. Prodejci a výrobci musí reagovat na požadavky zákazníků a řídit celý dodavatelský cyklus a nejen se soustředit na recyklovatelnost.

Například v době, kdy je hlavní starostí bezpečnost potravin, přispěly moderní technologie balení a distribuce v UK k velmi nízké úrovni odpadu potravin v rámci dodavatelského cyklu – 3 procenta ve srovnání s více než 40 v některých hůře organizovaných ekonomikách.

Výrobci obalů se navíc vždy snaží o optimalizaci využití materiálů bez ústupků v oblasti kvality výrobků, a umožňují tak dosáhnout úspor nákladů a energií při výrobě a přepravě.

Aby byl výrobek zcela udržitelný, musí snadno procházet dodavatelským cyklem. Musí být zabalen a přepravován co nejefektivnějším způsobem a zaujímat co nejnižší objem za účelem snížení počtu nenaplněných vozidel na silnici. Efektivní doprava znamená méně cest a nižší emise CO2. Udržitelnost tedy není představována pouze množstvím použitého materiálu, dobrý obal snižuje náklady celého dodavatelského cyklu.

  • Pohled do křišťálové koule...Který tržní trend / problém se zdroji / regulační změna / technologická inovace bude podle Vás mít největší vliv na prostředí pro budoucnost obalů?

Obalový průmysl prošel v minulých letech tichou revolucí a nyní je jedním z nejinovativnějších výrobních sektorů v zemi. V příštích několika letech se bude nabízet velká příležitost maximalizovat přítomnost značky v regálech obchodů; klíčem je spolupráce s designéry a marketingovými odborníky od počátku vývoje výrobku. Základem je důkladné pochopení úlohy obalu na cestě k prodeji.

Další výzvou pro vlnitou lepenku v maloobchodním prostředí bude regálový prodej nebo samoprodej; vývoj integrálních prvků, které budou automaticky posouvat výrobek dopředu regálu. Supermarkety vynaloží ročně miliony umísťováním zboží dopředu regálu, aby zajistili, že výrobek je pro zákazníky zřetelně viditelný,  stojí vzpřímeně a správně se jim „nabízí“. Výrobky ukryté vzadu v poloprázdném regálu se neprodají – dobrý obal to může změnit.

Další klíčovou oblastí pro blízkou budoucnost je výzva představovaná online nakupováním; výrobci obalů musí spolupracovat s výrobci a prodejci zboží, aby nejen zajistili ochranu výrobků při přepravě, ale aby také přenesly hodnoty značky do obývacího pokoje kupujících, a zlepšili tak dojem z nakupování a snížili stávající vysokou úroveň vracení zboží.