Ontbossing aanpakken in naam van onze klanten

De duurzaamheidsdoelstellingen van DS Smith zijn erop gericht om tegen 2020 100% gerecycled of "chain of custody" papier te gebruiken, zodat klanten garanties en ondersteuning krijgen om hun doelstellingen te bereiken en ontbossing te elimineren.

 Het belang van bossen in onze industrie

Het systeem voor hernieuwbaar golfkarton en verpakkingen beschikt over een van de sterkste recyclinginfrastructuren voor materiaal. In Europa wordt 88% van alle papier en karton gerecycled. Om de kwaliteit en de prestaties te garanderen, is het systeem echter nog steeds afhankelijk van regelmatige aanvoer van duurzaam gesourcete verse vezels. Bossen zijn van essentieel belang voor de productie van papier.

Duurzaam bosbeheer en de verantwoorde aankoop van vezels zijn dan ook cruciaal om verantwoord geproduceerde producten op basis van hout, zowel gerecycled als nieuw, te garanderen. 

Wanneer het hout van goed beheerde bossen komt, levert het levensbelangrijke ecologische en economische voordelen op en kan het echt een duurzame onderneming zijn. In sommige landen en regio's zijn er echter nog steeds problemen met ontbossing, illegaal kappen, onverantwoorde ontwikkeling van plantages, verlies van gebieden die deel uitmaken van het erfgoed, verlies van habitat en andere ecologische of maatschappelijke invloeden.

Reageren op een wereld in verandering

Veel klanten van DS Smith hebben zich openbaar geëngageerd om tegen 2020 ontbossing te elimineren. Een essentieel onderdeel van ons aanbod is dit gedeelde risico in hun naam te beheren. Het bedrijf blijft zich inzetten om initiatieven te ondersteunen die bosbeheer en "chain of custody" promoten, en via traceerbare en transparante toeleveringsketens garanderen dat alle verse vezels in onze producten van duurzaam beheerde bronnen komen.

Als Groep heeft het bedrijf twee duurzaamheidsdoelstellingen die gericht zijn op onze klanten die ontbossing willen elimineren:

  • Tegen 2020 100% gerecycled of "chain of custody" gecertificeerd papier gebruiken
  • 100% van onze sites heeft "chain of custody" certificering (FSC®, PEFC of SFI)

Waarom hebben we voor deze aanpak gekozen?

Het systeem met "chain of custody" eist dat bossen aan bepaalde normen voor duurzaam bosbeheer voldoen en dat elke schakel in de toeleveringsketen - alle productie- of handelsentiteiten (bijv. papierfabrieken, en leveranciers) - gecertificeerd is om gecertificeerd papier doorheen de toeleveringsketen te verspreiden.

Er zijn verschillende organisaties die frameworks en certificaten voor duurzaam bosbeheer bieden, meer bepaald:

  • Forestry Stewardship Council (FSC®), die wereldwijd een sterke reputatie heeft
  • Sustainable Forest Initiative (SFI), die sterk aanwezig is in Noord-Amerika

In 2015 legden we onszelf de ambitieuze doelstelling op om te garanderen dat 100 procent van de betreffende productievestigingen tegen eind april 2018 de FSC®-certificering zou halen. In juli meldden we in ons Duurzaamheidsrapport 2018 dat 95% van de betreffende vestigingen de FSC®-certificering had behaald.  

Omwille van onze voortdurende groei hebben we besloten dit als formele duurzaamheidsdoelstelling te behouden, en sinds de overname van Interstate Resources in 2017 hebben we deze uitgebreid tot SFI.

Deze certificeringsdoelstelling voor vestigingen is bedoeld om ervoor te zorgen dat al onze vestigingen gecertificeerd materiaal verkopen op verzoek van de klant. Om echt marktleider te worden op het vlak van duurzaamheid moesten we echter meer doen dan reageren op de vraag van onze klanten. Daarom kondigden we in 2018 onze nieuwe doelstelling aan: tegen eind april 2020 100% gerecycled of "chain of custody" gecertificeerd papier gebruiken.

Bij DS Smith zijn we ervan overtuigd dat deze aanpak al onze klanten de nodige garanties biedt en het vertrouwen geeft dat al hun materiaal gegarandeerd van gerecyclede of duurzame bronnen komt. De befaamde logo's kunnen ook op de verpakking gedrukt worden, wat voor merken een uitstekende gelegenheid biedt om hun bewijs van duurzame inkoop te communiceren aan milieubewuste consumenten.