ipsos-top.png

Pakkausten ympäristönäkökulmat ovat tärkeitä pandemiasta huolimatta

DS Smith teki yhteistyössä maailmanlaajuisen johtavan markkinatutkimusyritys Ipsos MORI:n kanssa tutkimuksen, joka osoittaa, että huolimatta maailmanlaajuisesta terveyskriisistä kuluttajat ovat edelleen kiinnostuneita ympäristöasioista.

Tutkimukseen osallistui 9000 vastaajaa 12 eri Euroopan maasta, myös Suomesta. Tutkimuksen ajankohta oli syys-lokakuu 2020.

Tutkimustulokset osoittavat, että vaikka ostotottumukset ovat pandemian aikana muuttuneet, kestävä kehitys on edelleen avainasemassa.

  • Lokakuussa 2020 tehty tutkimus osoittaa, että Covid-19 -pandemia on muuttanut ostokäyttäytymistä – kuluttajat suosivat yhä kestävän kehityksen mukaisia pakkauksia
  • 85% ihmisistä sanoo, että he haluavat ostaa tuotteet niin vähässä pakkausmateriaalissa kuin mahdollista
  • Joka viides suomalainen (22%) välttelee silti pakkaamattomien tuotteiden ostamista
  • Lähes joka kolmas vastaaja (29%) sanoo, että he ovat lopettaneet tiettyjen tuotemerkkien tuotteiden ostamisen, koska niiden pakkaus ei ole ollut kestävän kehityksen mukainen
 Stefano Rossi, CEO, DS Smith Packaging

Uusi tutkimus ei osoita vain mitä koronaviruspandemia on muuttanut, vaan myös miten kestävä kehitys on edelleen tärkeää eurooppalaisille kuluttajille. Sen vuoksi valmistajien ja vähittäiskaupan on pidettävä huolta, että ne pakkaavat kestävä kehitys huomioiden.

— Stefano Rossi, CEO, DS Smith Packaging

DS Smith olettaa kestävän kehityksen mukaisten pakkausratkaisuiden kysynnän kasvavan tulevina kuukausina. Yritys jatkaa yhdessä Ellen MacArthur -säätiön kanssa suunniteltujen kiertotalouden periaatteiden soveltamista pakkaussuunnittelussaan huomioiden yhteiskuntamme muuttuvat pakkaustarpeet.

Kiertotalouden mukaiset suunnittelun periaatteet heijastelevat DS Smith tavoitetta käyttää pakkauksia ja kierrätystä kiertotalouden mahdollistajana. DS Smithin tuoreen kestävän kehityksen strategian kaksi painopistealuetta keskittyvät täysin kierrätettäviin tai uudelleen käytettäviin pakkauksiin, sekä ongelmallisen kertakäyttöisen muovin korvaamiseen.

Tietoa tutkimuksesta

DS Smith teki yhteistyötä maailman johtavan markkinatutkimusyritys Ipsos MORI:n kanssa kuluttajatutkimuksessa. Ipsos MORI teki verkkohaastattelut 8500:lle 18-65 vuotiaalle Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Puolassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Belgiassa, Tanskassa, Suomessa, Alankomaissa ja Ruotsissa sekä 500:lle 15-65 vuotiaalle Portugalissa. Haastattelut suoritettiin 24.9.-19.10.2020 välisenä aikana. Tiedot on painotettu huomioiden väestömäärät, ikä, sukupuoli, alue ja asema työmarkkinoilla kussakin maassa.