DSSmith_Environment_Banner.jpg

Miten DS Smith torjuu ilmastonmuutosta?

DS Smithin toimintaan, sen omaisuuteen ja henkilöstöön liittyy monenlaisia riskejä siinä missä sidosryhmiin ja muihin yrityksen ympärillä toimiviinkin. Yksi näistä riskeistä on ilmastonmuutos, joka on yksi tämän vuosisadan suurimmista maailmanlaajuisista haasteista.

DS Smith jatkaa yritysostoihin perustuvaa kasvustrategiaansa, mutta on yhä sitoutunut tuotannon päästöjen vähentämiseen ja liiketoiminnan ympäristövaikutusten pienentämiseen.

DS Smith saavutti  aiemmin vuonna 2017  vuoden 2020 päästötavoitteensa – neljä vuotta aikataulusta edellä. Olemme laatineet uuden tavoitteen, jonka saavuttamiseen tähtäävä työ on jo hyvässä vauhdissa. Nyt tavoitteenamme on pienentää hiilidioksidipäästöjä 30 % jokaista tuotantotonnia kohden vuoteen 2030 mennessä. Lukuja vuodelta 2017:

  • 6,7 % pienemmät hiilidioksidipäästöt tuotantotonnia kohden, mikä vastaa noin 15 500 auton vuosipäästöjä.
  • Absoluuttiset hiilidioksidipäästöt pienenivät 79 tuotantoyksikössä niistä 198:sta, joilla on luotettavasti vertailukelpoiset luvut edellisvuoteen nähden.

Läpinäkyvää raportointia

DS Smith on yhä sitoutunut läpinäkyvään raportointiin päästöasioissa julkaisemalla raportteja paitsi itse,  myös arvostettujen ulkoisten toimijoiden kautta. Vuonna 2017 DS Smith sai CDP Climate Change -arvioinnissa hyvän B-tuloksen.

Hyvä tulos edistää liiketoimintaamme, mutta lisäksi se pienentää asiakkaidemme toimitusketjujen päästöjä ja auttaa heitä saavuttamaan omat tavoitteensa.

Energiastrategia

Energia on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen maailmanlaajuinen aiheuttaja. Jotta DS Smith saavuttaa uudet tavoitteet, meidän on parannettava energiatehokkuutta jatkuvasti ja siirryttävä vaihtoehtoisiin energianlähteisiin. Nämä ovat kaksi sisäisen hiili- ja energiastrategiamme pääosa-aluetta.  

Tähän mennessä suurin koko konserninlaajuinen muutosohjelma ja energiatehokkuuteen tähtäävä aloite on ollut LED-valaistuksen asentaminen jokaiseen konsernin yksikköön. Muutos on toteutettu valtaosassa tehtaistamme tilikauden 2017–2018 loppuun mennessä.  LED-valaisimet kuluttavat jopa 80 % vähemmän sähköä kuin perinteiset valaisimet, joten meidän on mahdollista pienentää energiankulutusta jopa 12 pakkaustehtaan kulutusta vastaava määrä. Hiilidioksidipäästöt vähenevät tällöin 18 360 tonnia vuodessa.  

LED-teollisuusvalaisimien käyttöönotolla on ollut suuri vaikutus energiatehokkuutemme toteuttamisessa, ja se nivoutuu hyvin yhteen ISO 50001 -energianhallintajärjestelmän kanssa. — Ian Silcox-Crowe, Standards Compliance Manager

”Lisäksi muutos on tuottanut myönteistä palautetta konemiehistöltä paremmista valaistusolosuhteista, kunnossapidosta huollon tarpeen vähenemisestä ja taloushallinnosta sähkökustannusten pienenemisestä.” 

Lämpövoimalaitokset ovat hyvä lisä paperitehtaisiimme, sillä ne tuottavat lämpöä ja energiaa höyryllä ja kaasulla toimivilla turbiineilla. Vuonna 2016 DS Smithin paperitehtaat tuottivat sähköverkkoon 852 gigawattituntia energiaa. Tämä määrä vastaa noin 200 000 Iso-Britanniassa sijaitsevan kotitalouden vuotuista energiankulutusta.

DS Smithin tuleva ilmastostrategia

DS Smith selvittää jatkossakin uuden teknologian ja innovaatioiden hyödyntämistä ja käyttöönottoa parantaakseen tehokkuutta, pienentääkseen kustannuksia ja pyrkiäkseen päästötavoitteisiinsa. Tällä hetkellä käynnissä on pilottiprojekti, jossa tutkitaan kahden mikrolämpövoimalan käyttöä kahdessa pakkaustehtaassamme.

”Kun sähköä tuotetaan suoraan tuotantoyksikössämme, tärkein hyöty on sen syntyminen käyttöpaikassa. Tällöin sähkönsiirrossa tapahtuva hävikki on minimaalinen, ja sähkönsiirtokustannukset poistuvat yhtälöstä”, selittää Martin Mead, Head of Energy Efficiency. ”Oman sähköntuotannon käynnistäminen ja mahdollisuus siirtää oman tarpeemme ylittävä energia sähköverkkoon on ehdottomasti selvittämisen arvoinen asia. Se voi myös lievittää painetta, joka kohdistuu jo nyt kuormittuneessa tilassa olevaan sähkönsiirtoverkostoon. Siirtoverkostoon on lähitulevaisuudessa tehtävä merkittäviä investointeja uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton yleistyessä."

”Joissakin tapauksissa lämpövoimalaitosten energiamuotona voitaisiin käyttää biomassaa tai biokaasua. Kun energiaa tuotetaan hiilineutraaleilla raaka-aineilla, hiilidioksidipäästöt pienenevät entisestään.”

Kroatian Karlovacissa sijaitseva Plastics -liiketoimintaryhmän tuotantoyksikkömme teki hiljattain sopimuksen kroatialaisen sähkönsiirtoyritys HEP:n kanssa uusiutuvan energian toimituksesta. Sopimuksen myötä laitoksen kokonaishiilidioksidipäästöt voivat pienentyä 92 %.

Monet asiakkaamme tekevät merkittäviä sitoumuksia hiilidioksidipäästöjen pienentämisestä toimitusketjuissaan, ja liike-elämä viitoittaa maailmanlaajuisen ilmastopolitiikan tietä. Millaiseksi tulevaisuus voi muodostua? Tutustu Rehearsing the Future -skenaarioomme.

Tämä on vuoden 2017 Kestävän kehityksen raportissamme käsiteltäviä asioita selventävän artikkelisarjan seitsemäs osa. Lue lisää saavutuksistamme liiketoiminnan eri osa-alueilla   Kestävä kehitys 2017 -raportista