DS Smith saavutti kolme kestävän kehityksen merkkipaalua

Johtava kestävän kehityksen mukaisten pakkausratkaisuiden toimittaja DS Smith on julkaissut saavuttaneensa kolme vuodelle 2020 asettamaansa kestävän kehityksen tavoitetta osoittaen näin sitoutumisensa ympäristöasioihin haastavista ajoista huolimatta.

Tavoitteet, jotka keskittyvät hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, yhteisöjen tukemiseen ja vastuulliseen paperinhankintaan ovat osa yrityksen laajempaa pitkäaikaista kestävän kehityksen strategiaa.

Litter picking at Kemsley Mill_920.jpg

DS Smith on vuonna 2019 onnistunut vähentämään 11% hiilidioksidipäästöjä verrattuna vuoden 2015 tasoon. Lisäksi sen tehtaat, jotka käyttävät yhtensä 90% yrityksen käyttämästä energiasta, on nyt ISO 50001 sertifioituja. Tämä globaalisti tunnustettu standardi mahdollistaa tavoitteiden mukaisen kehityksen seuraamisen samalla kun se varmistaa, että toimimme energiatehokkaasti ja muutamme toimintatapojamme kaikkialla yrityksessä. Tämä saavutus on osa laajempaa sitoumusta vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosentilla tuotantotonnilta vuoteen 2030 mennessä.

Covid-19 -pandemian aikana yritys on rakentanut vahvan yhteisöohjelman ja lisännyt tukeaan koulutukselle ja kestävän kehityksen hankkeille. 100% DS Smithin yli 50 henkilöä työllistävistä tehtaista ovat osallistuneet yhteisöohjelmaan, aiemman 81% sijasta. Erilaisina toimina on tehty esimerkiksi pakkauslahjoituksia käsidesituotannolle tai erilaisille avustuspaketeille, tai esimerkiksi aaltopahvisia huonekaluja Espanjan sairaaloihin.

DS Smith on myös täyttänyt sitoumuksensa vastuullisesta kuidun hankinnasta käyttäen täysin joko kiertokuitua tai kuitumateriaalia, jonka alkuperä voidaan jäljittää. Nykymuodossaan 98% yrityksen valmistamista pakkauksista on uudelleen käytettäviä tai kierrätettäviä ja tavoitteena on nosta lukumäärä 100%:iin vuoteen 2025.

Headshot Miles Roberts_920.jpg

Miles Roberts, Group CEO, DS Smith: “Tarkoituksemme kiteytyy lauseeseen ‘Redefining Packaging for a Changing World’ mikä ei ole koskaan tuntunut ajankohtaisemmalta. Johtavana kestävän kehityksen mukaisten pakkausratkaisuiden valmistajana voimme, ja meidän tuleekin, tehdä enemmän ympärillämme olevien yhteisöjen ja ympäristön haasteiden ratkaisemiseksi.

Tavoitteemme kattavat kestävän kehityksen näkökulmat kaikessa liiketoiminnassamme ja keskitymme sellaisille osa-alueille, joiden uskomme vaikuttavan eniten: innovatiiviset pakkausratkaisut, jotka tehostavat toimitusketjuja, toimintamme ympäristövaikutustemme vähentäminen ja vastuullisena toimijana yhteisöissä toimiminen. Varmistamalla, että täytämme nämä tavoitteet ja arvioimme jatkuvasti tavoitteitamme tulemme saavuttamaan strategisen tavoitteen johtaa tietä kestävän kehityksen saralla.”

DS Smith juhlisti hiljattain myös vuoden kestänyttä kumppanuuttaan Ellen MacArthur -säätiön kanssa, jonka kanssa se on valmistellut uuden Circulytics nimisen kiertotalouden mittaustyökalun.