Top-image-vision-zero-nollis.jpg

Saavutimme korkeimman tasoluokan Nolla tapaturmaa -foorumin tasoluokituksessa

Turvallisuus on tärkeintä kaikessa toiminnassamme ja uskomme, että ennakoivalla ja systemaattisella toiminnalle voi estää tapaturmia. Meillä on myös vakaa usko, että havainnoinneilla ja vaaranpaikkojen tunnistamisella on tärkeä osuus turvallisuuden parantamisessa.

Nolla tapaturmaa -foorumi, joka on Työterveyslaitoksen suomalaisille työpaikoille muodostava vapaaehtoinen verkosto  työturvallisuutta ja hyviä käytäntöjä edistämään, myöntää jäsenyrityksilleen tasoluokitukset vuosittain näiden toiminnan perusteella.

Tasoluokitusten kriteereissä korkeimman tason I osalta on tapaturmapoissaolotaajuus ja tapaturmataajuus, ja se, että työpaikalla ei ole sattunut kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa tai työpaikalla ei ole käytetty työturvallisuuteen perustuvia työsuojeluviranomaisten toimeenpanemia pakkokeinoja. Lisäksi edellytys on, että turvallisuuskulttuurissa on aktiivinen ja selvittävä ote, että Läheltä piti -tilanteiden tai turvallisuushavaintojen ilmoitusmenettely on käytössä, sattuneet tapaturmat tutkitaan, työmatkatapaturmat tutkitaan ja myös alihankkijoiden ja ulkopuolisten henkilöiden tiloissamme sattuvat työpaikkatapaturmat kirjataan ja tutkitaan yhdessä.

Article-teaser-Nollis.jpg

DS Smith on tehnyt systemaattisesti työtä turvallisuuden parantamiseksi ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Voimme ilolla todeta, että olemme saavuttaneet kaikki DS Smithin Suomen kuusi tehdasta kattavassa Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokituksessa vuoden 2019 osalta korkeimman mahdollisen tason: Taso I – Maailman kärjessä

Olemme ylpeitä saavutuksestamme ja jatkamme ponnekkaasti työtämme turvallisuuden eteen myös tulevaisuudessa konsernimme Vision Zero -linjan mukaisesti.