Monster_ja_Lankkupizza-vaaka-Kotipizzan-mediapankki-top-image.jpg

DS Smith tukee Kotipizzan nouto- ja kuljetusmyynnin kasvua pandemiatilanteessa

Kotipizzalle vastuullisuus ja vastuullisesti tuotetut raaka-aineet ovat tärkeitä. Pizzaketju on myynyt herkullisia tuotteitaan niin paikan päällä syötäväksi kuin kotiin vietäväksi.

Yrityksen mukaan ostettavat pizzat onkin pakattu koko ketjun yli 30 vuotiaan toimintahistorian ajan sille räätälöityihin erikokoisiin vastuullisesti tuotettuihin, turvallisiin ja kierrätettäviin pizzalaatikoihin, joiden raaka-aineet ja valmistusprosessit tunnetaan ja voidaan jäljittää.

Kun Suomen hallitus määräsi pandemian seurauksena ravintolat maaliskuun 2020 lopulla sulkemaan toimintansa tai siirtymään vain nouto- ja kuljetusmyyntiin, muuttui toimintakenttä myös Kotipizzalla ja kaikki sen pizzat piti jatkossa saada pakattua mukaan otettavaksi.

Monen ravintolan vasta käynnistellessä nouto- ja kuljetusmyyntitoimintaansa, Kotipizzalla oli siitä jo kokemusta ja osaamista, jonka myötä se on kasvattanut verkossa myytävien tuotteiden menekkiä merkittävästi ja samalla lisännyt jakelupeittävyyteensä uusia kotiinkuljetusalueita.
Kotipizzat_elintarvikepakkaus.jpg

Jotta Kotipizza voi vastata tähän merkittävästi pandemian myötä kasvaneeseen nouto- ja kuljetusmyyntiin ja palvella kotioloissa työtään tekeviä ja vapaa-aikaansa käyttäviä kuluttajia parhaalla mahdollisella tavalla, kääntyi se pizzalaatikoita sille valmistavan DS Smithin puoleen.

DS Smith on pandemian aikana tehnyt oman osansa huoltovarmuuden eteen ja priorisoinut ennen kaikkea elintarvikesektorin ja terveydenhuollon sektorin pakkaustarpeita. Tässäkin tapauksessa DS Smith on tehnyt ja tekee jatkossa kaikkensa, että Kotipizza voi vastata kuluttajien tarpeisiin ja huolehtii osaltaan siitä, että Kotipizzan nouto- ja kuljetusmyynti saa tarvitsemansa turvalliset ja ympäristön huomioivat pizzalaatikot myös pandemian aikana.