Markkinatutkimukset DS Smithin Impact Centressä

DS Smith toteuttaa yhteistyössä tunnettujen markkinatutkimusyhtiöiden kanssa kokonaisvaltaisia tutkimuksia, jotka tarjoavat autenttista tietoa kuluttajien ostokäyttäytymisestä ja brändikokemuksista myyntipisteessä.

Saksan Erlenseessä sijaitsevassa DS Smithin Impact Centressä brändinomistajat voivat testata pakkausten ja myyntitelineiden markkinointitehokkuutta tieteellisin menetelmin. Täällä voidaan tutkia kaikkia ostokokemukseen liittyviä asioita aina pakkausten ja myyntitelineiden erilaisista prototyypeistä niiden sijoitteluun sekä eri aisteja puhutteleviin markkinointiratkaisuihin.DS Smithin Impact Centressä hyödynnetään silmänliikkeitä mittaavia Eye-Tracking-tutkimuksia, joiden avulla brändinomistajat saavat autenttista tietoa kuluttajien ostokäyttäytymisesta myyntipisteessä. Näin voidaan arvioida myös pakkaus- ja sijoittelupäätösten tehokkuutta.

Toisin kuin supermarketeissa tai myymälöissä suoritettavissa tavanomaisissa markkinatutkimuksissa, koehenkilöitä voidaan tarkkailla ilman häiriötekijöitä Impact Centren todellisia myyntipaikkoja simuloivassa ympäristössä hyödyntämällä Eye-Tracking-tekniikoita ja videotallenteita. Koehenkilöiltä voidaan kysyä heidän testiostoksistaan, tottumuksistaan ja mieltymyksistään yksilöhaastatteluissa välittömästi ostotapahtuman jälkeen. DS Smithin tarjoama palvelu on herättänyt suurta mielenkiintoa brändinomistajien keskuudessa, kuten GlaxoSmithKlinella. Syynä tähän on mahdollisuus tehdä kuluttaja-analyyseja vakioiduissa testiolosuhteissa ja huomattavasti aiempaa nopeammin sekä pienemmin resurssein.

DS Smithin Impact Centre tarjoaa yksilöllisen, standardisoitavan ja samalla realistisen jälleenmyyntiympäristön ja siten ihanteelliset puitteet markkinatutkimusten tekoon.

 - kertoo DS Smithin Impact Centre Manager, Creative Consultant Martin Greb.

DS Smithin toimitiloissa Erlenseessä brändinomistajat voivat tarkastella tuotteiden, pakkausten ja myyntitelineiden vaikutuksia vakioidussa ympäristössä ilman häiriötekijöitä. Testiostojen aikana kuluttajien silmänliikkeet ja katseiden kestot tallennetaan silmänliikkeitä mittaavien lasien avulla. Lisäksi koehenkilöiden käyttäytymistä dokumentoidaan videotallentein. Kerättyjen tietojen arviointi sekä ostotapahtuman jälkeiset kuluttajien haastattelut tarjoavat luotettavaa tietoa ja vastauksia moniin eri kysymyksiin. Näin voidaan määrittää prototyyppi, jolla on korkein markkinapotentiaali, sekä tuotteen optimaalinen sijoittelu ja esillepano myymälän hyllyssä. DS Smithin Display&Packaging Strategistit suunnittelevat ja tekevät markkinatutkimuksia sekä arvioivat niiden tuloksia läheisessä yhteistyössä tunnettujen markkinatutkimusyhtiöiden kanssa. Tavallisesti asiakas valitsee haluamansa markkinatutkimusyhtiön.   

GlaxoSmithKline (GSK) hyödynsi hiljattain tätä mahdollisuutta. Maailmanlaajuinen terveydenhoitotuotealan yhtiö tutki Erlenseessä sijaitsevassa Impact Centressä, mikä pakkausvaihtoehto helpottaa kuluttajien ostopäätöksen tekoa myymälässä tai saa heidät tarttumaan hammastahnapakkaukseen helpommin. GSK:n Insight Manager Ralf Matje kertoo: "DS Smithin Impact Centressä pystymme tekemään kenttätutkimuksia nopeammin ja pienemmillä resursseilla kuin todellisissa jälleenmyyntiympäristöissä. Impact Cenressä on kaikki, mitä tarvitsemme markkinatutkimuksen suorittamiseen aina tyypillisestä jälleenmyyntiympäristöstä haastatteluissa tarvittaviin teknologioihin ja tiloihin."

Hyväksyntäprosesseja ei tarvitse laatia yksityiskohtaisesti, kuten perinteisissä markkinatutkimuksissa jälleenmyyntisektorilla. Sama pätee asiakkaiden käyttäytymiseen ja siihen liittyviin häiriötekijöihin sekä rajoitteisiin. "Impact Centre tarjoaa myös selkeitä etuja verrattuna pelkkiin virtuaalisiin hyllytesteihin, jotka tarjoavat vain rajoitetusti tietoa tuotemerkin eri aisteja puhuttelevista ominaisuuksista", toteaa DS Smithin Anja Röhrle, Marketing and Communication Manager. 

"Täällä koehenkilöt pystyvät hahmottamaan myyntiteline- ja pakkausratkaisut kaikilla aisteillaan, aivan kuin oikeassa myymälässä."

Realistinen jälleenmyyntiympäristö, joka kattaa myös varastoinnin ja logistiikan, visualisoi kaikki tuotepakkausten ja myyntitelineiden kontaktipisteet - pakkausprosessista varastologistiikan kautta myymälätilaan saakka. Grebin mukaan Impact Centre tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden löytää uusia näkökulmia toimitusketjujen optimointiin ja innovointiin. "Tarjoamme heidän käyttöönsä laaja-alaisen tietämyksemme pakkausalan trendeistä ja vähittäismyynnin kehityssuunnista", Greb kertoo. Hänen mukaansa keskeisimpiä tekijöitä ovat kuluttajien psykologiset ostotottumukset ja heidän myymäläkäyttäytymisensä. "Olemme tyytyväisiä, että pystymme tarjoamaan Impact Centressä markkinatutkimuksia ja luomaan näin lisäarvoa asiakkaillemme", sanoo Greb ja jatkaa: "Tämä on erityisen tärkeää, koska kaupan myyntitila on rajoitettua ja myytävien tuotteiden määrä kasvaa ennätysvauhtia. Brändinomistajilla, jotka tietävät, missä ja millä perusteella kuluttajat valitsevat todennäköisimmin juuri heidän tuotteensa, on selkeä kilpailuetu muihin nähden."