our-people.jpg

Kerroimme nuorille millaista on työ metsäteollisuudessa

Marraskuussa joukko metsäteollisuusyrityksiä, myös DS Smith, kiersi tapaamassa Suomen peruskoulujen yhdeksäsluokkalaisia osana metsäteollisuuden yhteistä Mahdollisuuksien metsä – kampanjaa. Tänä vuonna vierailuja tehtiin yhteensä yli 330 peruskoulussa.

Marraskuisten viikkojen aikana kokenut aaltopahvikoneenhoitaja Esa Lamminsivu ja HR-asiantuntija Emmi Mustaniemi vierailivat Pirkanmaalla viidessä eri koulussa tapaamassa useampia kymmeniä nuoria, tulevaisuuden ammattilaisia ja päättäjiä, kertomassa mitä metsäteollisuudella ja tietysti myös DS Smithillä on tarjota heille. Vierailuiden aikana meillä oli mahdollisuus keskustella heidän kanssaan ja kertoa heille muuttuvasta teollisesta toiminnasta alallamme, jatkuvista innovatiivisista ideoista ja toki myös yrityksestämme.

Kun nuoret nykyään miettivät työtä ja tulevaisuuttaan, ei metsäteollisuus ole ehkä se ensimmäinen ajatus monellekaan. Näiden vierailuiden avulla he voivat tavata alalla työskenteleviä ja kuulla heiltä millaista työ on laajemminkin metsäteollisuudessa, sekä tietysti kansainvälisessä DS Smithissä. Huolimatta alan supistumisesta huippuvuosistaan Suomessa, edelleen metsäteollisuus on merkittävä työllistäjä suoraan ja välillisesti ja yritysten ikärakenteen vuoksi nuoria osaajia tarvitaan tulevaisuudessa mukaan liiketoiminnan eri tehtäviin. Vierailuiden ja niillä käytyjen keskustelujen aikana monella nuorella silmät avautuivat huomaamaan miten monipuolisesta ja mielenkiintoisesta alasta on kyse!

Esa Lamminsivu lähti innoissaan mukaan vierailuille ja hän kommentoikin niiden jälkeen: "Siirryin aikanaan koulusta suoraan työelämään. Se ei enää onnistuisi ilman alan ammattikoulusta. Koulutuksen merkitys on valtava ja siksi on tärkeää, että nuoret ymmärtävät sen ja suhtautuvat siihen oikealla vakavuudella. Heidän tulee myös ymmärtää kielitaidon merkitys, sillä sitä tarvitaan myös tehdastyössä. Toivon, että vierailujen avulla olemme voineet välittää oikeanlaisen kuvan työstä alalla ja erityisesti työstä DS Smithissä. Pidin kovasti näistä tapaamisista heidän kanssaan!”

Emmi Mustaniemi on Esan kanssa samoilla linjoilla: "Esa oli hyvä esimerkki nuorille motivaation merkityksestä. Työpaikoista kilpaillaan toisten kanssa, jolloin koulutus ja kokemus ovat merkityksellistä. Nuorten on tärkeää ymmärtää millaisia asioita eri tehtävissä tulee osata päästäkseen töihin. Olimme molemmat hyvin tyytyväisiä saadessamme olla osana kampanjaa ja kertoa nuorille työstämme ja yrityksemme tarjoamista mahdollisuuksista. Meillä on Esan kanssa erilaiset taustat ja työtehtävät, mutta sekin auttoi nuoria hahmottamaan miten erilaisia työtehtäviä metsäteollisuudessa on.”

 

Mahdollisuuksien metsä –ohjelma käynnistyy taas ensi vuonna, jolloin kouluilla on mahdollisuus ilmoittautua mukaan ja saada vieraikseen metsäteollisuusyritysten edustajia. Jokaisella vierailulla paitsi kuulee alasta ja kertoja voi kertoa omasta näkökulmastaan, käydään tuotesalkun avulla läpi alan monipuolista tarjontaa konkreettisin keinoin. Ja toivomme tietysti, että käyntien perusteella mekin löydämme niitä nuoria, joista voisimme palkata meille tulevaisuudessa osaavia ihmisiä!