DS Smith objavljuje svoje Izvješće o održivosti za godinu 2017.

U kompaniji DS Smith naš poslovni model stavlja nas u samo središte pokreta kružnog gospodarstva.

U DS Smith-u  nam je iznimno drago što objavljujemo Izvješće o održivosti za 2017. u kojem se slavi ostvarenje ciljeva smanjenja emisija CO2 i potrošnje vode četiri godine prije planiranog roka i u kojem se odražava vizija DS Smith o tome da postane vodećim dobavljačem održivih ambalažnih rješenja.

Izvješće naslovljeno „Oblikovanje kružnog gospodarstva“ fokusira se na ulogu DS Smith u kružnom gospodarstvu, putem svojeg vlastitog modela poslovanja zatvorenog kruga i putem usredotočenosti Grupe na rad s kupcima, radi korištenja ambalaže kao alata koji omogućava stvaranje učinkovitijih lanaca nabave.

Nastavno na prošlogodišnje izvješće DS Smith govori o napretku koji je ostvaren u svakoj od sedam prioritetnih tema održivosti, svojoj raširenoj strategiji angažiranja interesnih skupina i obvezama za sljedeću godinu. 

Ian Simm
Radeći na smanjenju našeg negativnog utjecaja na okoliš i istovremeno shvaćajući potencijal svojih zaposlenika, kao vodeći dobavljač ambalažnih rješenja također prepoznajemo ulogu koju možemo odigrati ako svojim kupcima pomažemo da djeluju na još održiviji način. Slušamo svoje interesne skupine, shvaćamo svoj utjecaj, procjenjujemo nove prilike i krećemo u akciju.
— Ian Simm, Chairman of the Sustainability Committee

Postignuća tijekom zadnjih 12 mjeseci

Naše poslovanje

  • 6 % povećanje rasta prihoda, u stabilnoj valuti.
  • Povećanje vanjskih referentnih rezultata, uz dobivanje ocjene 95B Managementa u okviru projekta CDP i zlata u kategoriji EcoVadis.
  • 330 radionica Centra za utjecaj za kupce i sudjelovanje u cijelom nizu inicijativa naše industrijske grane i interesnih skupina.

Naše okruženje

  • 6,7 % smanjenje naših emisija po toni proizvoda
  • 85 % lokacija posjeduje certifikat vijeća FSC
  • 100 % lokacija sudjelovalo je u upitniku za samoocjenjivanje tvrtke SEDEX polažući tako temelje za budući razvoj u aktivnostima sljedivosti i transparentnosti. 

Naši zaposlenici

  • 19 % smanjenja naše stope učestalosti nezgoda
  • 207 lokacija bez ijedne nezgode s gubitkom vremena, čime se nastavlja naš dugoročni put prema radnom mjestu s nultom stopom nezgoda.
  • Neprekidno davanje svog doprinosa našim zajednicama putem dobrotvorne zaklade DS Smith

Izvješće o održivosti i dalje ostaje važno i konsolidirano obavještavanje svih interesnih skupina o tome kako DS Smith posluje na odgovoran i održiv način, kao i o sljedećim koracima koji će se poduzeti radi neprekidnog poboljšanja učinkovitosti.