Εστιάζουμε στην προστασία των φυσικών μας πόρων

Θα συνεχίσουμε να φροντίζουμε τα δάση και τη βιοποικιλότητά τους

Θα χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερους φυσικούς πόρους, χρησιμοποιώντας την καινοτομία και τον σχεδιασμό για να προσφέρουμε περισσότερα στους πελάτες χρησιμοποιώντας λιγότερα.

Για το Παρόν... 

Μέχρι το 2025 θα βελτιστοποιήσουμε τη χρήση ινών στο 100% των νέων μας συσκευασιών για τις επιμέρους εφοδιαστικές αλυσίδες

Με ποιο τρόπο;

  • Βελτιστοποιώντας τον σχεδιασμό των συσκευασιών μας μέσω του κορυφαίου προγράμματος απόδοσης συσκευασίας (PACE)

  • Ελέγχοντας τις εφοδιαστικές αλυσίδες των πελατών και τα δεδομένα για να βελτιστοποιήσουμε τον κύκλο ζωής των μεμονωμένων συσκευασιών τους

  • Ενσωματώνοντας προδιαγραφές για τη βελτιστοποίηση των ινών στην ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

Για το Μέλλον...

Μέχρι το 2030 στοχεύουμε στη βελτιστοποίηση κάθε ίνας και για κάθε εφοδιαστική αλυσίδα

Με ποιο τρόπο;

  • Σε συνεργασία με τους πελάτες για τον ακριβή ποσοτικό προσδιορισμό των απαιτήσεων απόδοσης

  • Αναπτύσσοντας καινοτόμα εργαλεία για την κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας των πελατών μας και των αναγκών του κλάδου που ανήκουν

  • Θέτοντας σε εφαρμογή προγράμματα βελτιστοποίησης ινών για μεμονωμένες αλυσίδες των πελατών για όλα τα σχέδια συσκευασίας 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - Προστατεύουμε την παγκόσμια δασοκομία

Ο κόσμος θα μπορούσε να εξαντλήσει τα αποθέματα σε ανακυκλωμένες ίνες μέσα σε 6-18 μήνες χωρίς τις εισροές νέων παρθένων ινών. Δεσμευόμαστε στη χρήση μόνο 100% ανακυκλωμένων ή πιστοποιημένων κατά το πρότυπο για την αειφόρο δασική διαχείριση χαρτιών στα προϊόντα μας και διασφαλίζουμε ότι το 100% των εργοστασίων μας διαθέτουν πιστοποιητικά αυτού του προτύπου . Διαχειριζόμαστε και τα 14.000 εκτάρια των δασών που κατέχουμε υπεύθυνα και δεσμευόμαστε να επιτύχουμε πιστοποίηση βιώσιμης διαχείρισης δασών έως το 2021. Αποτελούμε μέλη του Forest Stewardship Council® και υποστηρίζουμε τους μεγαλύτερους προμηθευτές  χαρτιού να δεσμευθούν σε θέματα δασοκομίας και βιοποικιλότητας. Παρέχουμε επίσης προγράμματα  δασικής εκπαίδευσης και άλλη υποστήριξη σε ανεξάρτητους τοπικούς ιδιοκτήτες γης και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την απαγόρευσή μας σε οποιαδήποτε ίνα προερχόμενη από 12 χώρες υψηλού κινδύνου.

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΜΑΣ

Τοποθετώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο

Μπορούμε να παράξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να συλλέξουμε και να ανακυκλώσουμε συσκευασίες από χαρτόνι εντός 14 ημερών. Φιλοδοξούμε ότι με καινοτόμες ιδέες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένες από τις πιο πολύπλοκες προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης στον κόσμο.

Αναπτύσσοντας τις σωστές στρατηγικές

Οι ειδικοί μας συνεργάζονται στενά με τους πελάτες για να κατανοήσουν τις ανάγκες τους. Μαζί βρίσκουμε τρόπους για να εκμεταλλευτούμε τις σημερινές ευκαιρίες και να προσφέρουμε τα προϊόντα που χρειάζονται. 

Αγοράστε λύσεις βιώσιμης συσκευασίας ή μάθετε περισσότερα για το πώς η νέα μας στρατηγική μπορεί να ωφελήσει την επιχείρησή σας.