trays

Tråg

Våra wellpapptråg fungerar som en sorteringsenhet. Dessutom har de en kåpa som bidrar till att hålla kvar och skydda produkten under transporten.

Wellpapptråg möjliggör flexibla förpackningslösningar för burkar, flaskor, lådor och påsar på både automatiska och manuella förpackningslinjer. 
Med rätt tryck och form kan förpackningsstilar bidra till att öka försäljningen i butiken, skapa visuella störningar och stödja ditt varumärke.

Funktionaliteten med att använda tråg underskattas ofta. För det första måste det uppfylla de grundläggande kraven för en god transportförpackning, såsom stapelbarhet och att bibehålla produkten intakt. För det andra används trågen för att kommunicera, skjutsas runt i butikerna på vagn eller omedelbart ställas på hyllan.

Branscher som använder tråg har fyllnads- och resningsmaskiner som ställer höga krav, vilket innebär att tråget måste optimeras för att möta de krävande processerna. Vi erbjuder dig standardiserade eller skräddarsydda lösningar som passar dig, med eller utan tryck, och av små till stora format.