Lets talk-top.png

Scanpack - we did it again!

Det är dags att summera vårt deltagande på årets Scanpack och det är med stor glädje vi kan se tillbaka på en lyckad mäss-vecka.

Scanpack är norra Europas största och mest heltäckande förpackningsevent och för oss är Scanpack den absolut viktigaste mässan att finnas med som utställare på.

I år öppnade vi upp för dialog i vår monter under det självklara temat 'Let's talk!'

Vi ville såklart markera vår position genom att väcka positiv uppmärksamhet och visualisera vårt kunderbjudande på ett dominerande sätt.

En inledande utvärdering av mässan pekar på att vi lyckats mycket bra. Den grundläggande målsättningen, att förstärka befintliga kundrelationer och samtidigt väcka intresse bland prospekts, har uppfyllts på flera olika plan. Vi har många nya kontakter med oss hem till säljkåren att jobba vidare med.

Vårt varumärke var starkt närvarande i alla delar av montern. Alltid med det inneboende budskapet om en leverantör med totalfokus på förpackningar och miljötänkande som en viktig del av affärsidén.

Vårt Impact Centre fanns med i montern, uppbyggt i miniformat. Automation och manuell hantering hade sitt givna utrymme. Luxury Packaging och Specialprodukter också naturligtvis. Och att vi kan allt om förpackningslösningar till e-handeln var det ingen som missade. Utöver detta presenterade vi vårt kunderbjudande, med utgångspunkt från vår distributionskedja (Supply Cycle), på ett sk ’multi touch’ bord. Detta kändes som ett nytt, fräscht och modernt sätt att kommunicera med våra kunder och prospekts.

Världens största champagneflaska i wellpapp, framtagen av PackRight Centre-gänget i Mariestad, väckte stor uppmärksamhet, inte minst från media. Den sex meter långa lådväggen, med det läckra motivet, likaså.

Förutom i vår trivsamma och välbesökta monter fanns vi också representerade i talarstolen på huvudscenen med Marlena Skrzyniarz och Wim Wouters.

Marlena belyste förpackningsfrågorna inom modern e-handel medan Wim vände på alla stenar om förpackningens förmåga att sända tydliga – eller dolda – signaler till betraktaren.

Liksom tidigare år satsade vi också mycket på det personliga mötet med trivsel och gemenskap, snarare än på aggressiv marknadsföring. Ett mässkoncept som vi, av erfarenhet, vet fungerar på vår målgrupp.

Två av mässdagarna avslutades med en lyckad oktoberfest för speciellt inbjudna kunder.

Stort TACK till alla er som bidrog till att årets Scanpack blev den succé vi alla hoppats på!

Nedan finner ni ett bildspel med bilder från Scanpack-veckan.