Rejting kompanije DS Smith raste u rezultatima CDP-a za 2016

Ohrabrujući rezultati najnovijeg izveštaja organizacije Carbon Disclosure Project.

Kompanija DS Smith sa radošću objavljvuje hetrik odličnih rezultata u ovogodišnjem izveštaju organizacije Carbon Disclosure Project (CDP): ocena 'Management B' u kategoriji Modul za klimatske promene i 'Leadership A' u kategorijama Voda i Šuma godišnjeg merenja održivosti.

CDP je međunarodno priznata platforma za merenje održivosti. Kompanije se pozivaju na godišnjem nivou da pošalju odgovor, dostave podatke o svojim aktivnostima i dokazima o upravljanju u nizu izazova u održivosti visokog nivoa, uključujući klimatske promene, vodu i šume.

Kompanija DS Smith se ponovo popravila u odnosu na prošlogodišnju ocenu u modulu klimatskih promena i dobila rejting 'Management B'. Iako nova metodologija ocenjivanja CDP-a otežava direktno poređenje sa prošlogodišnjom ocenom, jasno je da DS Smith beleži kontinuirani napredak i u smislu transparentnosti i u performansama.

Mark Greenwood, direktor Grupe za održivost je rekao:

 

Ovogodišnja ocena 'Management B' je priznanje za smanjenje od 8,1% u emisiji CO2 po toni proizvodnje koje smo postigli prošle godine. Pokazuje da kompanija ne priča samo prazne priče, već i da ostvaruje ono što zagovara.

U modulu Voda kompanija DS Smith je dobila ocenu 'Leadership A' za svoj rad na upravljanju vodama, što je odraz kontinuiranog težnje grupe da bude lider u održivosti.

U ocenjivanju se u obzir uzimaju i sposobnost i spremnost da se podele informacije o potrošnji vode, upravljanju i ispuštanju otpadnih voda, kao i o poboljšanjima u ovim oblastima. U analizi održivosti za 2016. kompanija DS Smith je prošle godine prijavila smanjenje od 13,4% u ispuštanju otpadnih voda po toni proizvodnje. Voda je posebno složen problem jer se ne radi o količini iskorišćene vode, već i o kvalitetu vode koja se vraća u ekosisteme.

Kao i kod vode, ovo je prvi put da su sve ocene učesnika objavljene za modul šuma, pa nema osnove za poređenje. Ipak, rejting kompanije DS Smith 'Leadership A' je snažan pokazatelj onoga što DS Smith radi da osigura održive, odgovorne lance snabdevanja vlaknima.

Veliki broj kupaca kompanije DS Smith aktivno radi na postizanju nultog neto krčenja šuma kroz Forum o robi široke potrošnje. Podržavajući ovaj cilj kroz naše integrisane ogranke za papir i reciklažu, DS Smith koristi preko 90% reickliranog vlakna i novo vlakno dobijeno iz održivih izvora kada je upotreba nerecikliranih vlakana neizbežna.

Iain Simm, generalni savetnik grupe i sekretar kompanije i predsedavajući Odborom za održivost kompanije DS Smith kaže:

„Ovi fantastični rezultati u tri ključne oblasti održivosti jasno pokazuju naš napredak i dokazuju da naša stalna ulaganja u još održivije poslovanje donose rezultate.”