trays

Gajbice

Naše gajbice od talasastog kartona služe kao jedinica za slaganje, uključujući gornji sloj koji pomaže da se proizvod u tranzitu očuva i zaštiti.

Gajbice od talasastog kartona predstavljaju fleksibilna rešenja za ambalažu za konzerve, boce, podloge i kese na linijama i za automatsko i za ručno pakovanje. Sa odgovarajućom štampom i strukturnim dizajnom, oba stila pakovanja mogu da doprinesu porastu prodaje u prodavnici, da vizuelno privuku kupca i pruže podršku vašem proizvodu.

Gajbice kao praktična reklama

Funkcije gajbice se u mnogo slučajeva potcenjuju: prvo treba da zadovolji osnovne zahteve dobre ambalaže za transport, kao što su mogućnost slaganja i očuvanje proizvoda; drugo, gajbice će se takođe koristiti u komunikaciji, uvoziće se direktno u prodavnice i odmah slagati na policu.

Oblasti u kojima se koriste gajbice imaju veoma zahtevne mašine za punjenje i podizanje, što znači da gajbica mora da bude otpimizovana tako da zadovolji zahtevne procese. Sa ili bez štampe, od malih do velikih formata, nudimo standardna ili prilagođena rešenja koja odgovaraju vašim potrebama.