Ambalaža za elektrostatičko pražnjenje

Ambalaža za elektrostatičko pražnjenje (ESP) je ključna za bezbedan transport i skladištenje većine elektronskih proizvoda.

Ona je posebno dizajnirana da spreči statički elektricitet i tako obezbedi da se unutar pakovanja zadrži celovitost proizvoda. Statički elektricitet može da izazove mnoštvo činilaca, uključujući druge uređaje, trenje ili čak vremenske prilike.

ESP ambalaža je takođe optimalno rešenje u elektronici: integrisana kola su izrađena od poluprovodničkih materijala kao što je silikon i izolacionih materijala, koji mogu da se pokvare ako se izlože visokom naponu. Da bi izbegli ovaj problem, proizvođači i korisnici integrisanih kola moraju da preduzmu preventivne mere i koriste odgovarajuće materijale za pakovanje i tehnike štampanja.