DS Smith lansira novo održivo ambalažno rešenje za termo osetljive isporuke

Sve je jasnije da su se potrošačke navike u kupovini drastično promenile tokom poslednjih meseci. Odgovor na pandemiju Covid-19 pretvorio se u ubrzano usvajanje e-trgovine. Zaista, nedavna istraživanja kompanije DS Smith otkrivaju da evropski potrošači planiraju da nastave ili povećaju kupovinu namirnica putem Interneta (62%) i kompleta za pripremu obroka (49%). Jedno područje na koje potrošači posebno stavljaju pažnju je poverenje u kvalitet i održivost ambalaže u kojoj dolazi njihova porudžbina. Ili preciznije: razumevanje uticaja ambalaže na životnu sredinu.

Da bi odgovorili na izazove održivosti izazvane rastom e-trgovine, DS Smith i TemperPack udružuju se da uvedu ClimaCell®, održivu toplotnu izolacijsku barijeru za temperaturno osetljivu robu kao što su obroci, kvarljive namirnice i medicinski proizvodi.

Kako to funkcioniše?

Kombinovano pakovanje će sadržati:

  • transportna kutija - za zaštitu i transport sadržaja
  • izolacioni materijal - toplotna barijera između unutrašnje i spoljašnje temperature (ClimaCell®) i
  • sredstvo za hlađenje (npr. Gel pakovanja) - da bi se održala potrebna temperatura unutar kutije

                                      image3k1ae.png

Vodeća alternativa za vaše održive termo osetljive isporuke

Tražite održivo rešenje za zamenu vaših stiropornih izolatora? Korišćenjem termalnih obloga ClimaCell® lakše je rešavati brige potrošača u vezi sa životnom sredinom.

Proizvod, koji je napravljen od papira i bio materijala, nakon upotrebe može lako da se reciklira ukoliko se odloži u kantu za reciklažu papira. On će zameniti teško reciklirajuću poliuretansku penu (ekspandirani polistiren). Preko 350.000 tona poliuretanske pene se godišnje koristi za proizvodnju ambalaže, a samo se trećina ovog otpada reciklira u Evropi.

Pored toga, prelazak sa EPS pene na ClimaCell® smanjuje vaše emisije ugljenika za 65%.

Neverovatno prilagodljiv

Pomažemo vam da identifikujete najbolje izolaciono rešenje za vaše isporuke. Da bi zadovoljio vaše potrebe, DS Smith će razmotriti vaše toplotne zahteve i razmotriti različite aspekte vašeg lanca snabdevanja. Kroz ovaj holistički prikaz, osiguravamo da vaše isporuke stignu na odredište u savršenom stanju i osiguravamo savršeno korisničko iskustvo.

                                         imagefaz4.png