Ochrana prírodných zdrojov

Naďalej sa staráme o lesy a ich biodiverzitu.

Budeme používať čo najmenej prírodných zdrojov, pričom použijeme inovácie a dizajn, aby sme zákazníkom poskytli viac za menej.

TERAZ/NOW... 

Do roku 2025 optimalizujeme používanie vlákien pre jednotlivé dodávateľské reťazce a to v 100 % našich nových obalových riešení.

Ako?

  • Optimalizujeme návrhy našich obalov prostredníctvom popredného programu výkonnosti obalov (PACE)
  • Preveríme dodávateľské reťazce zákazníkov a ich dáta, aby sme optimalizovali životný cyklus jednotlivých boxov
  • Požiadavky na optimalizáciu vlákien použijeme pri vývoji nového produktu

POTOM/NEXT...

Do roku 2030 chceme optimalizovať každé vlákno pre každý dodávateľský reťazec.

Ako?

  • Spolupracujeme so zákazníkmi na presnom určení požiadaviek na výkon obalov
  • Vyvíjame inovatívne nástroje na pochopenie dodávateľských reťazcov a segmentov zákazníkov
  • Optimalizujeme vlákna pre jednotlivé dodávateľské reťazce a pre všetky obalové riešenia

Prípadová štúdia - CHRÁNIME LESY NA CELOM SVETE

Chránime svetové lesníctvo
Chránime svetové lesníctvo

Ak by sme nepoužívali aj čerstvé vlákna, recyklovaná vláknina by na svete došla za 6-18 mesiacov. Zaviazali sme sa, že v našich výrobkoch použijeme iba 100% recyklovaný papier alebo papier s certifikáciou FSC a zabezpečíme, aby 100% našich prevádzok malo certifikáciu FSC. Vlastníme 14 000 hektárov lesov, spravujeme ich zodpovedne a do roku 2021 sme sa zaviazali dosiahnuť certifikáciu trvalo udržateľného lesného hospodárstva. Podporujeme nášho najväčšieho dodávateľa papiera, aby sa angažoval v otázkach lesného hospodárstva a biodiverzity, spolu s poskytovaním lesníckeho vzdelávania a ďalšej podpory nezávislým miestnym vlastníkom pôdy a naďalej budeme uplatňovať náš zákaz používania vlákna z 12 vysoko rizikových krajín.

AKO UPLATŇUJEME NÁŠ ÚČEL

UDRŽATEĽNOSŤ JE PRE NÁS DÔLEŽITÁ

Kartónové obaly dokážeme vyrobiť, použiť, vyzbierať a recyklovať v rámci 14 dní. Na riešenie niektorých najkomplexnejších výziev udržateľnosti na svete používame ambiciózne inovácie.

ROZVOJ SPRÁVNYCH STRATÉGIÍ

Naši odborníci úzko spolupracujú so zákazníkmi, aby porozumeli ich potrebám. Spoločne nachádzame spôsoby, ako pomôcť využiť dnešné príležitosti pre efektívne dodávanie produktov.

Nakupujte udržateľné obalové výrobky alebo zistite viac o tom, ako môže byť naša nová stratégia prospešná pre Vaše podnikanie.