plastics green credentials

Udržateľnosť plastov a zelené doklady

V rozpore s populárnym presvedčením sú plasty známe znižovaním environmentálneho bremena vďaka produktom a riešeniam s nízkym obsahom uhlíka (stopa).

Plasty majú malú uhlíkovú stopu

Plastové produkty sú vysoko znovu použiteľné a recyklovateľné a na výrobu vyžadujú malé množstvo energie a surovín. Niektoré plastové produkty pochádzajú z obnoviteľných prísad a environmentálne prívetivým spracovaním majú menší dopad alebo vplyv na životné prostredie než papierové produkty.

Portfólio spoločnosti DS Smith zahŕňa ľahké a priestorovo efektívne produkty a riešenia, napríklad balenie Bag-in-Box, znova použiteľné obaly a plastové komponenty so zelenými dokladmi, ktoré zahŕňajú zlepšenú hospodárnosť palív a znižovanie uhlíkových emisií.