trays

Tácky

Naše tácky z vlnitej lepenky slúžia ako zberné jednotky s uzatvárateľným vekom, a tak pomáhajú udržať a chrániť výrobok počas prepravy.

Tácky z vlnitej lepenky ponúkajú univerzálne obalové riešenia pre plechovky, fľaše, kelímky a sáčky balené ako na automatických tak aj manuálnych linkách.
So správnou potlačou a konštrukčným riešením obe balenia napomáhajú obchodným sieťam zvýšiť predaj, upútať pozornosť a podporiť značku.

Funkcie tácky sú mnohokrát podceňované. Predovšetkým sú potrebné z hľadiska požiadaviek na prepravný obal, akým je stohovateľnosť a zachovanie výrobku v nedotknutom stave. V súčasnosti sú tácky stále viac používané ako komunikačný prostriedok, či už počas ich presunu do skladov alebo bezprostredného uloženia na police.

Priemyselné odvetvia, ktoré používajú tácky majú veľmi náročné plniace a baliace zariadenia, čo znamená, že je potrebná optimalizácia táciek tak, aby vyhoveli tomuto náročnému procesu. Ponúkame štandardné alebo na mieru šité riešenia, s potlačou alebo bez nej, od malých formátov až po veľké – riešenia, ktoré vám budú vyhovovať.