industrial packaging octabin

Oktabin

Naše stredne veľké kontajnery na prepravu voľne loženého tovaru Octabin predstavujú nákladovo efektívnu alternatívu k expedovanie vašich výrobkov v niekoľkých menších kontajneroch.

Naše kontajnery na prepravu voľne loženého materiálu poskytujú úsporu nákladov za dopravu a pracovnú silu a uspokojujú tak vašich zákazníkov. Vaši zákazníci tiež ocenia jednoduchý prístup k výrobkom a znížené množstvo obalového materiálu vyžadujúceho recykláciu.

Kontajnery Octabin sú vhodné pre domáce i zámorskú prepravu a môžu byť  vyrobené pre štandardné chemické palety všetkých veľkostí alebo v akejkoľvek inej požadovanej veľkosti, podľa vašich špecifických potrieb. Kontajnery Octabin môžu byť vyrobené a potlačené podľa vašich špecifických požiadaviek tak, aby zároveň prezentovali profesionálny imidž, optimalizovali celý dodávkový cyklus a vytvárali značné úspory.

Industrial packaging octabin

China in country