Najważniejsze informacje w zakresie zrównoważonego rozwoju DS Smith 2017

Najważniejsze informacje w zakresie zrównoważonego rozwoju DS Smith 2017

Zrównoważony rozwój leży w samym sercu strategii biznesowej DS Smith, a zamknięty obieg recyklingu papieru i tworzyw sztucznych pozwala nam utrzymać pozycję wiodącego dostawcy ekologicznych rozwiązań w zakresie opakowań.

Przedstawione przykłady pochodzą z Sustainability Review 2017 i ilustrują kilka największych sukcesów DS Smith.