chemical-.jpg

Chemiczne

W segmencie produktów chemicznych i niebezpiecznych koncentrujemy się na ochronie i bezpieczeństwie dostaw produktów z punktu A do punktu B.

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie opakowań powiązane z bliską współpracą z głównymi uczestnikami rynku w zakresie tej niszy produktowej zapewnia niezawodność oraz bezpieczeństwo, którego potrzebujecie.

Nasze rozwiązania w zakresie opakowań dla segmentu produktów chemicznych i niebezpiecznych obejmują:

  • Oktabiny do transportu produktów dużych objętościowo
  • Opakowania ochronne do transportu chemikaliów
  • Ekspozycje sklepowe chemikaliów nieprzemysłowych

Opakowania faliste dla przemysłu chemicznego występują w wielu różnych formach. Jednak zasadniczą kwestią jest zapewnienie ich odporności i bezpieczeństwa użytkowania. Jednocześnie nadruki na opakowaniach muszą być wyraźne oraz zrozumiałe, w szczególności ostrzeżenia i inne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Identyfikowalność jest kolejnym istotnym zagadnieniem. W tym celu wdrażamy technologię RFID w opakowaniach falistych, która ułatwia śledzenie oraz zarządzanie gospodarką materiałową.